Mimořádná odměna

Od Ivo Protivínský

Výbor ZO OS DOSIA při DPO a.s., na svém řádném zasedání dne 24.7.2019, projednal situaci týkající se vyplacení mimořádné odměny a přijal jednomyslně toto usnesení: Zástupci Výboru ZO se dne 7.3.2019 zúčastnili schůzky s Primátorem Macurou, kterého obeznámili s vývojem mezd v Dopravních podnicích v ČR a našem regionu. Vzhledem k vývoji mezd v DPO,…

Informace

Od Ivo Protivínský

Vážené kolegyně a kolegové, před nedávnem jsme vás informovali o naší schůzce s Primátorem Macurou, která proběhla 7. 3. 2019, na které jsme jej žádali o mimořádné navýšení mezd nad rámec platné Kolektivní smlouvy, které by bylo stejnoměrně rozděleno mezi všechny zaměstnance DPO. Primátor uznal naše argumenty a řekl, že se spojí s Generálním ředitelem…

Kolektivní vyjednávaní

Od Ivo Protivínský

Ve středu 27.3.2019 bylo oficiálně zahájeno kolektivní vyjednávání.Společně s druhou odborovou organizací jsme zaměstnavateli předali návrh na změnu Kolektivní smlouvy a Mzdové dohody.Se zaměstnavatelem jsme se předběžně shodli na tom, že Kolektivní smlouvu uzavřeme na dobu 4 let a Mzdovou dohodu na 2 roky. Délka platnosti Mzdové dohody bude závislá od progresivnosti sjednaného růstu mezd.…

Změny smluv

Od Ivo Protivínský

Vážené kolegyně a kolegové, obrátil se na nás náš člen pan Dušan S. (řidič střediska Autobusy Hranečník), kterému oznámil jeho vedoucí, že v dubnu 2019 má pan Dušan S. nárok na starobní důchod. Proto mu dal k podpisu dohodu o ukončení pracovního poměru s tím, že pokud bude chtít jako důchodce pracovat dále, dostane novou…

Dovolená

Od Ivo Protivínský

V posledních dnech se Dopravním podnikem přehnala smršť, na téma plánování dovolené. Je na místě připomenout co tomu předcházelo.Kdo pracuje v DPO více jak 6 let tak si jistě vzpomene na dobu, kdy se dovolená plánovala ve dvou termínech. Protože jsme však požadovali, aby zaměstnavatel plnil to, co mu nařizuje zákon 262/2006 Sb., tedy aby…

Měření obsazenosti

Od Ivo Protivínský

Vážené kolegyně a kolegové, na základě několika podnětů na nesoulad s prováděným měřením obsazenosti spojů a vyplacenou odměnou řidičům, kteří se měření účastnili, jsme iniciovali jednání s DŘ Ing. Hladkým, na kterém bylo dohodnuto vyplacení odměn, které za tuto činnost zaměstnavatel řidičům nezaplatil.Více informací najdete v Zápisu z tohoto jednání ZDE.Příloha k Zápisu ZDE.

Navýšení mezd

Od Ivo Protivínský

Vážené kolegyně a kolegové, na schůzce s Radním pro dopravu JUDr. Semerákem, která se konala 21.3.2018/viz článek níže/, nám bylo přislíbeno navýšení mezd nad rámec Kolektivní smlouvy.Počínaje od 1.10.2018 (tedy o měsíc dříve, než bylo původně plánováno) dojde k navýšení tarifních mezd řidičů všech trakcí MHD o 2,60 Kč/hod. (cca + 500,-Kč/měsíc).Dále dojde k mimořádnému…

Pololetní odměna

Od Ivo Protivínský

Vážené kolegyně a kolegové, dnes jsme obdrželi oficiální informaci o pololetní odměně: Představenstvo společnosti na svém jednání dne 16.04.2018 schválilo výplatu pololetní odměny za 1. pololetí 2018v celkovém objemu 4.349.175,-Kč, což činí9,09 % z průměrného hrubého měsíčního výdělku zaměstnance, kterého dosáhl za výkon práce v rozhodném období, tj. v období od 1.11.2017 do 30.04.2018. Odměna…

„Zaručené zprávy“

Od Ivo Protivínský

„Zaručené zprávy“ – fámy, jsou staré, tak jak je starý náš svět. Zpravidla se šíří rychlostí blesku. Jsou-li jejich předmětem peníze, rychlost jejich šíření se značně zvýší a blíží se rychlosti světla. Aby fáma měla úspěch, je vždy založena na nějakém reálném a ověřitelném podkladě, jehož pravdivost činí zpravidla několik málo procent celé informace…Jednou z…

Dodatek kolektivní smlouvy

Od Ivo Protivínský

Vážené kolegyně a kolegové, jak bylo 20.4.2017 deklarováno Memorandem, došlo dnes 28.4.2017 v 10 hodin k podpisu Dodatku ke Kolektivní smlouvě na roky 2014-2018. Tímto dodatkem počínaje 1.květnem 2017 dochází k mimořádnému navýšení mezd zaměstnanců v dělnických profesích, přepravních kontrolorů, výpravčích a řidičů MHD všech trakcí.Dodatek ke stažení ZDE. Vzhledem k tomu, že se jedná již…