Změny smluv

Od Ivo Protivínský

Vážené kolegyně a kolegové,

obrátil se na nás náš člen pan Dušan S. (řidič střediska Autobusy Hranečník), kterému oznámil jeho vedoucí, že v dubnu 2019 má pan Dušan S. nárok na starobní důchod. Proto mu dal k podpisu dohodu o ukončení pracovního poměru s tím, že pokud bude chtít jako důchodce pracovat dále, dostane novou pracovní smlouvu a to na dobu určitou… Rádi bychom vás upozornili, že při dosažení nároku na starobní důchod není zaměstnanec povinen podat výpověď z pracovního poměru a není ani povinen uzavřít se zaměstnavatelem dohodu o ukončení pracovního poměru. Což podle Zákoníku práce znamená, že pracovní poměr sjednaný na dobu neurčitou, pokračuje tak dlouho, dokud není jednou nebo druhou stranou vypovězen, anebo dokud není ukončen dohodou.

Z výše uvedených důvodů na vás apelujeme, abyste si ve vlastním zájmu dobře rozmysleli, zda takovou dohodu podepíšete, zejména pokud jste rozhodnuti, že chcete ještě dále pracovat…