Informace

Od Ivo Protivínský

Vážené kolegyně a kolegové,

před nedávnem jsme vás informovali o naší schůzce s Primátorem Macurou, která proběhla 7. 3. 2019, na které jsme jej žádali o mimořádné navýšení mezd nad rámec platné Kolektivní smlouvy, které by bylo stejnoměrně rozděleno mezi všechny zaměstnance DPO. Primátor uznal naše argumenty a řekl, že se spojí s Generálním ředitelem Morysem a naši žádost s ním projedná.Dne 17. 4. 2019 na konferenci ZO OS DOSIA při DPO a.s. nám Primátor oznámil, že na mimořádné navýšení mezd uvolnili 11 mil. Kč, o které budou od 1. 7. 2019 navýšeny mzdy všech zaměstnanců DPO. Předesílal, že navýšení proběhne dle našeho návrhu, tedy že budou navýšeny tarifní mzdy.

Dne 30. 4. 2019, na pravidelném setkání s GŘ nám Ing. Morys sdělil, že Představenstvo DPO se rozhodlo vyplatit zaměstnancům celou částku 11 mil. Kč v červenci 2019 a to jednorázově.

Ivo Protivínský
předseda ZO OS DOSIA při DPO a.s.