Složení výboru základní organizace

Ivo PROTIVÍNSKÝ

Předseda ZO
Zastupuje: Celou Základní Organizaci
Telefon: 775 334 403
E-mail: piwosch@seznam.cz, dosia.protivinsky@dpo.cz

Magdalena HABRNÁLOVÁ

Místopředsedkyně ZO
Zastupuje: Celou Základní Organizaci
Telefon: 732 611 090
E-mail: dosia.habrnalova@dpo.cz

Ivan POKORNÝ

Člen Výboru ZO
Zastupuje: DV č. 01 Tramvaje Mor. Ostrava – doprava
Telefon: 737 339 054
E-mail: ivankop@seznam.cz

Michal MUNTÁG

Člen Výboru ZO
Zastupuje: DV č. 02 Tramvaje Poruba – doprava
Telefon: 605 867 151
E-mail: michal.muntag@icloud.com

Jan BAMBUŠEK

Člen Výboru ZO
Zastupuje: DV č. 03 Trolejbusy – doprava
Telefon: 702 919 076
E-mail: jabam@centrum.cz

Tomáš EUGEL

Člen Výboru ZO
Zastupuje: DV č. 04 Autobusy Sládkova – doprava a garáže
Telefon: 733 319 534
E-mail: Eugel@seznam.cz

Petr SMITAL

Člen Výboru ZO
Zastupuje: DV č. 05 Autobusy Hranečník – doprava
Telefon: 728 354 468
E-mail: smitalpetr@seznam.cz

Jana MALOUŠOVÁ

Členka Výboru ZO, Předsedkyně Provozní Komise
Zastupuje: DV č. 06 Autobusy Poruba – doprava
Telefon: 604 182 005
E-mail: jana.malousova@seznam.cz

Marie BORISOVÁ

Členka Výboru ZO
Zastupuje: DV č. 06 Autobusy Poruba – garáže
Telefon: 739 691 188
E-mail: marie.borisova@seznam.cz

Lukáš WOLF

Člen Výboru ZO
Zastupuje: DV č. 07 Tramvaje Mor. Ostrava – vozovna
Telefon: 608 907 411
E-mail: lukas.wolf@volny.cz

Ivo MEZIHORÁK

Člen Výboru ZO
Zastupuje: DV č. 09 Trolejbusy – garáže
Telefon: 737 852 180
E-mail: ivomezihorak@seznam.cz

Ivana BARTEČKOVÁ

Členka Výboru ZO
Zastupuje: DV č. 13 Ekova Electric
Telefon: 702 609 087
E-mail: ibarteckova@seznam.cz

Radim SMUŽ

Člen Výboru ZO
Zastupuje: DV č. 14 Vrchní vedení – rozvodné sítě
Telefon: 739 205 032
E-mail: radimsmuz@seznam.cz

Miroslav KACÍŘ

Člen Výboru ZO
Zastupuje: DV č. 15 Vrchní stavba
Telefon: 732 305 527
E-mail: kacir.miroslav@seznam.cz

Jana DVOŘÁKOVÁ

Členka Výboru ZO
Zastupuje: DV č. 18 Závodní stravování
Telefon: 776 707 762
E-mail: Jana.Dvorakova@dpo.cz

Vladimír KADLEC

Člen Výboru ZO
Zastupuje: DV č. 20 Ředitelství
Telefon: 730 101 893
E-mail: vkadlec@dpo.cz

Jan POCHODAJ

Člen Výboru ZO
Zastupuje: DV č. 21 Přepravní kontrola
Telefon: 775 048 978
E-mail: pochodaj@seznam.cz

Zbyněk HŘÍBEK

Předseda komise BOZP
Telefon: 723 224 807
E-mail: zbynek.hribek@seznam.cz

Ing. Čestmír POKOJSKÝ

Poradce a čestný člen Výboru ZO
Zastupuje: Členy z řad seniorů
Telefon: 608 082 568
E-mail: pokojskyc@seznam.cz