Dovolená

Od Ivo Protivínský

V posledních dnech se Dopravním podnikem přehnala smršť, na téma plánování dovolené. Je na místě připomenout co tomu předcházelo.Kdo pracuje v DPO více jak 6 let tak si jistě vzpomene na dobu, kdy se dovolená plánovala ve dvou termínech. Protože jsme však požadovali, aby zaměstnavatel plnil to, co mu nařizuje zákon 262/2006 Sb., tedy aby zaměstnavatel zpracoval písemný rozvrh čerpání dovolené, který vydá s předchozím souhlasem odborové organizace, došlo k tomu, že se plán čerpání dovolených zpracoval a schvaloval najednou na celý rok (jsme přesvědčení, že ze strany tehdejší vedoucí odboru lidské zdroje šlo o truc). Tehdy vznikla mezi řidiči velká nevole, protože ne každý je schopen zaměstnavateli nahlásit v listopadu, jak bude čerpat dovolenou v létě následujícího roku (např. z důvodu dovolené partnera, prázdnin dětí apod.).

Celou tu dobu jsme se snažili zaměstnavatele přesvědčit, abychom se vrátili k původnímu standardu, který vyhovoval většině řidičů, k čemuž došlo až nyní. Ze strany CP přišel návrh, aby se plánovalo ve dvou termínech, ale aby si řidiči mohli naplánovat v listopadu celou dovolenou, a ti co nebudou moci, tak si druhou polovinu budou plánovat na jaře následujícího roku. Tento způsob by však značnou část řidičů znevýhodnil. Proto jsme s ohledem na v ZP uzákoněnou povinnost rovného zacházení a zákazu diskriminace tento návrh odmítli a navrhli zaměstnavateli, aby udělal mezi řidiči anketu. Výsledek ankety je ten, že se jí zúčastnilo 753 řidičů (cca 75 % všech řidičů), kdy s plánováním v jednom termínu souhlasilo 322 a s plánováním ve dvou termínech vyslovilo souhlas 431 dotázaných řidičů.

Závěrem je důležité podotknout, že písemný rozvrh čerpání dovolených je věc jedna, skutečné čerpání se pak odvíjí od aktuálního vývoje situace, což znamená, že se lze se zaměstnavatelem dohodnout a odchýlit se i od tohoto rozvrhu…

Ivo Protivínský
předseda ZO OS DOSIA při DPO a.s.