„Zaručené zprávy“

Od Ivo Protivínský

„Zaručené zprávy“ – fámy, jsou staré, tak jak je starý náš svět. Zpravidla se šíří rychlostí blesku. Jsou-li jejich předmětem peníze, rychlost jejich šíření se značně zvýší a blíží se rychlosti světla. Aby fáma měla úspěch, je vždy založena na nějakém reálném a ověřitelném podkladě, jehož pravdivost činí zpravidla několik málo procent celé informace…Jednou z takových „zaručených“ je informace (či spíše dezinformace) o tom, že náš Výbor ZO OS DOSIA při DPO a.s. zablokoval navýšení mezd TH zaměstnancům, které chtěl zaměstnavatel zrealizovat od 1.11.2017.

Jaká je tedy skutečnost?:

-Dne 25.10.2017 na jednání týkající se rozvržení pracovní doby, centrálního plánování a plánování dovolených, nás vedoucí odboru lidské zdroje Mgr. Seidlerová okrajově seznámila se záměrem zaměstnavatele předložit odborům návrh k uzavření 7. dodatku ke KS na roky 2014-2018.

– Dne 30.10.2017 v 10:47 nám byl doručen e-mailem návrh v písemné podobě. Doručením tohoto návrhu bylo zahájeno kolektivní vyjednávání dle zákona č. 2/1991 Sb., O kolektivním vyjednávání.

– Dne 31.10.2017 ve 14 hodin, se dostavila Mgr. Seidlerová na jednání Výboru ZO za účelem prezentace návrhu zaměstnavatele, který má nabýt platnosti dnem 1.11.2017!!!

– Návrh dodatku č. 7, nepojednává o plošném navýšení mezd TH zaměstnancům, ale o zrušení tarifních pásem, která nahradí tarifní hodnocení. V důsledku čehož může u jednotlivců dojít ke zvýšení mzdy.

– Dle KS na roky 2014-2018 v platném znění, je zaměstnavatel povinen zajistit projednání v dostatečném předstihu a vhodným způsobem, aby odborové organizace mohly na základě poskytnutých informací vyjádřit svá stanoviska před uskutečněním opatření.

– Po odborné konzultaci s právním oddělením Odborového Svazu DOSIA, jsme zaměstnavateli zaslali seznam členů vyjednávací skupiny za naší ZO, s výzvou k určení termínu společného jednání.

– Dne 13.11.2017 byl dohodnut termín společného jednání, které proběhne 14.11.2017 v 10 hodin.

Naše ZO vítá každý návrh který povede k navýšení mezd v DPO. Vše však musí proběhnout dle litery zákona. I jednání o uzavření 6. dodatku KS, kterým byly navýšeny mzdy řidičům a dělníkům počínaje od 1.5.2017, předcházela celá řada jednání, která byla započata 20.3.2017 naší schůzkou s Primátorem Tomášem Macurou a Radním pro dopravu Lukášem Semerákem.

Dle výše uvedených faktů sami zhodnoťte relevantnost „informace“ o zablokování navýšení mezd TH zaměstnanců.

Za Výbor ZO OS DOSIA při DPO a.s. mohu s čistým svědomím prohlásit, že jsme postupovali v souladu s platnou legislativou.

S pozdravem „Zdravému rozumu zdar!“ 

Ivo Protivínský
Předseda ZO OS DOSIA při DPO a.s.