Svátky Středa 22. 11. svátek má Cecílie   Napište hledané slovo: Pokladní hodiny:

Pondělí 07:00 - 12:00
Středa 07:00 - 15:00

POZOR !!!
Od 30.1.2017 sídlíme na středisku Tramvaje Moravská Ostrava.

Pravda, či lež?


„Zaručené zprávy“ - fámy, jsou staré, tak jak je starý náš svět. Zpravidla se šíří rychlostí blesku. Jsou-li jejich předmětem peníze, rychlost jejich šíření se značně zvýší a blíží se rychlosti světla. Aby fáma měla úspěch, je vždy založena na nějakém reálném a ověřitelném podkladě, jehož pravdivost činí zpravidla několik málo procent celé informace…

Jednou z takových „zaručených“ je informace (či spíše dezinformace) o tom, že náš Výbor ZO OS DOSIA při DPO a.s. zablokoval navýšení mezd TH zaměstnancům, které chtěl zaměstnavatel zrealizovat od 1.11.2017.

Jaká je tedy skutečnost?:

-Dne 25.10.2017 na jednání týkající se rozvržení pracovní doby, centrálního plánování a plánování dovolených, nás vedoucí odboru lidské zdroje Mgr. Seidlerová okrajově seznámila se záměrem zaměstnavatele předložit odborům návrh k uzavření 7. dodatku ke KS na roky 2014-2018.

- Dne 30.10.2017 v 10:47 nám byl doručen e-mailem návrh v písemné podobě. Doručením tohoto návrhu bylo zahájeno kolektivní vyjednávání dle zákona č. 2/1991 Sb., O kolektivním vyjednávání.

- Dne 31.10.2017 ve 14 hodin, se dostavila Mgr. Seidlerová na jednání Výboru ZO za účelem prezentace návrhu zaměstnavatele, který má nabýt platnosti dnem 1.11.2017!!!

- Návrh dodatku č. 7, nepojednává o plošném navýšení mezd TH zaměstnancům, ale o zrušení tarifních pásem, která nahradí tarifní hodnocení. V důsledku čehož může u jednotlivců dojít ke zvýšení mzdy.

- Dle KS na roky 2014-2018 v platném znění, je zaměstnavatel povinen zajistit projednání v dostatečném předstihu a vhodným způsobem, aby odborové organizace mohly na základě poskytnutých informací vyjádřit svá stanoviska před uskutečněním opatření.

- Po odborné konzultaci s právním oddělením Odborového Svazu DOSIA, jsme zaměstnavateli zaslali seznam členů vyjednávací skupiny za naší ZO, s výzvou k určení termínu společného jednání.

- Dne 13.11.2017 byl dohodnut termín společného jednání, které proběhne 14.11.2017 v 10 hodin.

Naše ZO vítá každý návrh který povede k navýšení mezd v DPO. Vše však musí proběhnout dle litery zákona. I jednání o uzavření 6. dodatku KS, kterým byly navýšeny mzdy řidičům a dělníkům počínaje od 1.5.2017, předcházela celá řada jednání, která byla započata 20.3.2017 naší schůzkou s Primátorem Tomášem Macurou a Radním pro dopravu Lukášem Semerákem.

Dle výše uvedených faktů sami zhodnoťte relevantnost „informace“ o zablokování navýšení mezd TH zaměstnanců.

Za Výbor ZO OS DOSIA při DPO a.s. mohu s čistým svědomím prohlásit, že jsme postupovali v souladu s platnou legislativou.


S pozdravem „Zdravému rozumu zdar!“ 


Ivo Protivínský
Předseda ZO OS DOSIA při DPO a.s.
Mikulášská nadílka 2017

Pojištění pro případ dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti k výkonu práce UNIQUA - 2018.


Vážené kolegyně a kolegové,

dovolujeme si vás upozornit, že se blíží splatnost pojistného na další pojistné období.
Roční pojistné ve výši 2.500,-Kč je zapotřebí uhradit v kanceláři ZV nejpozději do 12.10.2017 !!!
V případě, že pojistné nebude do této doby uhrazeno, pojištění dnem 31.10.2017 zanikne.
Novinkou pro další pojistné období je posunutí maximálního vstupního věku do pojištění na 59 let. /Doposud byla hranice na 55 letech/.

V souvislosti s tímto pojištěním si dovolujeme připomenout, že v loňském roce ztratilo zdravotní způsobilost 13 řidičů MHD. Za období leden-srpen 2017 je to již 12 řidičů...

Pojistné plnění je ve výši 18.000,-Kč, které jsou pojištěnému vypláceny po dobu 6 měsíců. /Celková částka plnění činí 108.000,-Kč/

Rozhodnutí zda se pojistit je jen na vás.

Ivo Protivínský
předseda ZO OS DOSIA při DPO a.s.

Dodatek ke Kolektivní smlouvě podepsán.


Vážené kolegyně a kolegové,

jak bylo 20.4.2017 deklarováno Memorandem, došlo dnes 28.4.2017 v 10 hodin k podpisu Dodatku ke Kolektivní smlouvě na roky 2014-2018.
Tímto dodatkem počínaje 1.květnem 2017 dochází k mimořádnému navýšení mezd zaměstnanců v dělnických profesích, přepravních kontrolorů, výpravčích a řidičů MHD všech trakcí.
Dodatek ke stažení ZDE.

Vzhledem k tomu, že se jedná již o šestý dodatek, bude v průběhu května pro přehlednost vydáno Úplné znění KS, ve kterém budou všechny platné dodatky zakomponovány.

Ivo Protivínský
předseda ZO OS DOSIA při DPO a.s.
Volání pro naše členy v síti Vodafone.


Z důvodu velkého zájmu o volání v mobilní síti operátora T-Mobile a neskutečně rychlého vyčerpání nabídnuté kapacity sdělujeme, že od 27.března 2017, je pro nové zájemce z řad našich členů možnost využívat jen služeb mobilního operátora Vodafone!
Pro stávající klienty volající v síti T-Mobile se nic nemění. Děkujeme za pochopení.

Nabízené tarify VODAFONE ZDE.
Informace jak postupovat v případě vašeho zájmu naleznete ZDE.

Smlouva je uzavírána mezi poskytovalem služby a koncovým zákazníkem na dobu neurčitou. Výpovědní lhůta je POUZE jeden měsíc.
Je docela možné, že na trhu individuálně naleznete možná i lepší ceny, proto bychom také rádi v této souvislosti předeslali, že zajišťování telekomunikačních služeb není primární činností odborové organizace, jedná se pouze o jakýsi nadstandard pro členy.
Věříme však, že tato nabídka si své zájemce najde...POJIŠTĚNÍ 2017.


Počínaje 28.listopadem 2016, je možno uzavřít pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli KOOPERATIVA. Ceny pojistného jsou ve stejné relaci jako letos.

Roční pojistné naleznete v přiložené tabulce ZDE.

Současně lze uzavřít i pojištění proti pracovní neschopnosti v důsledku nemoci a úrazu.Roční pojistné naleznete v přiložené tabulce ZDE.

Zcela nově je možno uzavřít pojištění pro případ dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti k výkonu práce pro řidiče MHD. Vzhledem k faktu, že každoročně je právě z tohoto důvodu rozvázán pracovní poměr s několika řidiči, doporučujeme všem řidičům zvážit uzavření tohoto pojištění.
Jen za období od ledna do konce listopadu 2016, pozbylo zdravotní způsobilost 5 řidičů tramvají, 1 řidič trolejbusu a 7 řidičů autobusů!!!

Více informací k pojištění naleznete v přiložené tabulce ZDE, anebo v kanceláři ZV.

Výše uvedená pojištění můžete zaplatit v kanceláři ZV, která se nyní nachází na středisku Tramvaje Moravská Ostrava nad halou.