Svátky Pondělí 20. 2. svátek má Oldřich   Napište hledané slovo: 

POZOR !!!Dovolujeme si vás upozornit, že kancelář ZV bude od 23.1. do 27.1.2017 z důvodu stěhování uzavřena!!!
Od 30.1.2017 nás najdete na středisku Tramvaje Moravská Ostrava v kanceláři č. 218, která se nachází nad halou.

Ples odborové organizace.


Prodej vstupenek již začal. Vstupenky nelze rezervovat, pouze zakoupit.
Děkujeme za pochopení.
Proplácení náhrad za svátky, navýšení mezd vybraných dělnických profesí, úpravy OH, příplatek za dělenou směnu...


Vážené kolegyně a kolegové,
obdržel jsem písemnou odpověď předsedy představenstva DPO Ing. Daniela Moryse, MBA., na náš dopis ze dne 12. 12. 2016, ve kterém jsme mu navrhovali odstranění nerovného přístupu k různým kategoriím zaměstnanců, důsledkem čehož musí řidiči MHD, kterým odpadne směna vlivem státního svátku, nahrazovat pracovní výkon za tento svátek o jinak volných sobotách, či nedělích.
Ve své odpovědi oznamuje, že se představenstvo společnosti rozhodlo tuto rozdílnost narovnat, takže náhrady mzdy za směny odpadlé vlivem svátků budou vypláceny bez rozdílu všem zaměstnancům. Plošné proplácení náhrad začne od 1. 4. 2017, kdy dojde k významné změně v plánování směn. /službyvedoucí centrálně v sídle vedení společnosti a s tím související změna komunikace s nimi, rozvržení pracovní doby na rok dopředu apod./
Další informací v dopise je zmínka o zvýšení příplatku za dělenou směnu ze 70,-Kč na 100,-Kč a o úpravách osobních hodnocení. Mnozí z vás vědí, že osobní hodnocení nebylo několik let navyšováno a pokud ano, tak ne vždy spravedlivě. V předchozích kolektivních vyjednáváních jsme na tuto nespravedlnost poukazovali a navrhovali spravedlivější systém. Také jsme mimo jiné navrhovali jak proplácení náhrad za svátky, tak i zvýšení příplatku za dělené směny. Poukazovali jsme také na vyšší mzdy u nedostatkových dělnických profesí v jiných firmách ostravského regionu a na rozdílnost v mzdovém ohodnocení našich dělníků. Bohužel nebyli jsme vyjednávací skupinou za zaměstnavatele vyslyšeni.

Teprve až nyní, s příchodem nového předsedy představenstva Ing. Moryse, dochází k těmto významným změnám, které jak věřím, budou zaměstnanci kladně přijaty. K mimořádnému navýšení mzdových prostředků v celkové výši 16 mil. Kč dochází na základě požadavku představenstva DPO, kterému však předcházelo naše jednání s Primátorem Macurou a Radním pro dopravu Semerákem dne 29. 3. 2016, o kterém jsme vás v dubnu tohoto roku informovali. V dalších letech budou tyto mzdové prostředky již zakomponovány do podnikatelských plánů na další roky.

Dovolím si říct, že to, co dlouhá léta i přes úpornou snahu naší odborové organizace nešlo, nyní „mávnutím kouzelného proutku“ jde. A protože vše je o lidech, tak velký dík patří Ing. Morysovi, který přesvědčil zbytek představenstva k uskutečnění tohoto kroku. Věřím, že povede k větší stabilizaci zaměstnanců v DPO.

Dopis předsedy představenstva Ing.Moryse, MBA. ZDE.

Ivo Protivínský
Předseda ZO OS DOSIA při DPO a.s.
Kolektivní vyjednávání v Ekově Electric ukončeno.


Dne 21. 12. 2016, jsme společně s předsedou představenstva EE Ing. Hanzelkou a členkou představenstva EE Ing. Filipovou, podepsali dohodnutou Kolektivní smlouvu na roky 2017 - 2020. Současně byla podepsána i dohodnutá Mzdová dohoda pro rok 2017:

Kolektivní smlouva 2017-2020 ZDE.

Mzdová dohoda pro rok 2017 ZDE.

Rád bych touto cestou poděkoval všem zaměstnancům Ekovy Electric za podporu, kterou jste nám při vyjednávání velmi pomohli.
Dále bych rád poděkoval členům vyjednávací skupiny za velmi dobrou spolupráci při kolektivním vyjednávání, jmenovitě: Ivaně Bartečkové, Jarmile Řezníčkové, Vlastimilu Andreevovi, Leo Kubíčkovi a Karlu Fišerovi.

Vyjednávání bylo tentokrát hodně vyhrocené, nicméně povedlo se. Oba dokumenty jsou podepsány a my máme slušnou startovní pozici pro příští rok, kdy v polovině roku budeme zahajovat další jednání o Mzdové dohodě na rok 2018…

Ivo Protivínský
předseda ZO OS DOSIA při DPO a.s
Volání pro naše členy.


Jak jsme vás již v polovině roku 2016 informovali, společnost poskytující našim členům zvýhodněné volání v síti T-Mobile, vyčerpala již svou volnou kapacitu.
Nově pro naše členy nabízí volání v síti Vodafone.

Nabízené tarify ZDE.

Informace jak postupovat v případě vašeho zájmu naleznete ZDE.

Smlouva je uzavírána mezi poskytovalem služby a koncovým zákazníkem na dobu neurčitou. Výpovědní lhůta je POUZE jeden měsíc.
Je docela možné, že na trhu individuálně naleznete možná i lepší ceny, proto bychom také rádi v této souvislosti předeslali, že zajišťování telekomunikačních služeb není primární činností odborové organizace, jedná se pouze o jakýsi nadstandard pro členy.
Věříme, že tato nabídka si najde své zájemce...
Výsledek mimořádných volby předsedy komise BOZP.


Dne 14.12.2016 se na konferenci ZO OS DOSIA při DPO a.s. konaly mimořádné volby předsedy Pomise BOZP.
Protože žádný z kandidátů nezískal nadpoloviční většinu hlasů již v prvním kole, konalo se druhé kolo voleb, kterého se zúčastnili dva kandidáti s nejvyšším počtem získaných hlasů.
V něm získala Magdaléna Habrnálová 38 hlasů /tj. 71 % všech hlasů přítomných volitelů/ a stala se tak předsedkyní Komise BOZP na současné volební období 2015-2019.
Jiří Šuch získal 16 hlasů /tj. 29 % všech hlasů přítomných volitelů/ a stal se tak místopředsedou Komise BOZP na současné volební období 2015-2019.

Oběma zvoleným gratulujeme.

Jana Maloušová
předsedkyně volební komise
POJIŠTĚNÍ 2017.


Počínaje 28.listopadem 2016, je možno uzavřít pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli KOOPERATIVA. Ceny pojistného jsou ve stejné relaci jako letos.

Roční pojistné naleznete v přiložené tabulce ZDE.

Současně lze uzavřít i pojištění proti pracovní neschopnosti v důsledku nemoci a úrazu.Roční pojistné naleznete v přiložené tabulce ZDE.

Zcela nově je možno uzavřít pojištění pro případ dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti k výkonu práce pro řidiče MHD. Vzhledem k faktu, že každoročně je právě z tohoto důvodu rozvázán pracovní poměr s několika řidiči, doporučujeme všem řidičům zvážit uzavření tohoto pojištění.
Jen za období od ledna do konce listopadu 2016, pozbylo zdravotní způsobilost 5 řidičů tramvají, 1 řidič trolejbusu a 7 řidičů autobusů!!!

Více informací k pojištění naleznete v přiložené tabulce ZDE, anebo v kanceláři ZV.

Výše uvedená pojištění můžete zaplatit v kanceláři ZV, která se nyní nachází na středisku Tramvaje Moravská Ostrava nad halou.
Pojištění pro případ dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti k výkonu práce.


Vážené kolegyně a kolegové,

náš Odborový svaz DOSIA sjednal exkluzivně pro naše členy „Pojištění pro případ dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti k výkonu práce“ (činnosti) řidiče autobusu, tramvaje, trolejbusu (řidiči MHD).
Pojistné plnění činí 18.000,-Kč po dobu 6 měsíců (tedy celkem 108.000,-Kč)
Roční platba pojistného činí 2.500,-Kč /což je 6,85 Kč denně/.

Nárok na pojistné plnění vzniká tehdy, pokud je se zaměstnancem rozvázán pracovní poměr z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti k výkonu práce.

Počátek pojištění začne k 1. 11. 2016.
Maximální vstupní věk do pojištění 55 let.
Maximální věk konce pojištění 60 let.

Každý kdo stihne uzavřít pojištění do 10. 3. 2017 (počátek pojištění od 1.4.2017), nemusí vyplňovat přihlášku k pojištění a lékařský posudek. Stačí, když při uhrazení pojistného v kanceláři ZV bude zapsán do „Hlášení pojistníka o pojištěných osobách“.
Ten, kdo se pojistí po 10. 3. 2017, bude již muset vyplnit přihlášku k pojištění a doložit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.
Pojištění se nevztahuje na pojistné události způsobené v důsledku pracovního úrazu nebo způsobené na základě nemoci z povolání. V těchto případech zaměstnanci náleží dle ZP odstupné ve výši 12-ti násobku průměrné mzdy a následně i doplácení mzdy do výše průměrné mzdy dosažené před samotnou událostí.

Zájemci o pojištění z řad členů naší ZO OS DOSIA při DPO a.s., se mohou pojistit již od tohoto okamžiku v kanceláři ZV.

Ivo Protivínský
Předseda ZO OS DOSIA při DPO a.s.