Svátky Středa 24. 4. svátek má Jiří   Napište hledané slovo: 

Stránky AKTUALIZOVÁNY 02.04.2019 v 14:48 hodin...POKLADNÍ HODINY /doba po kterou lze účtovat/:

Pondělí 7:00 - 12:00
Čtvrtek 7:00 - 15:00
---------------------------------------------
PROVOZNÍ DOBA kanceláře Výboru ZO
Pondělí až pátek 7:00 - 15:00


Kolektivní vyjednávání ZAHÁJENO! /aktualizováno/


Ve středu 27.3.2019 bylo oficiálně zahájeno kolektivní vyjednávání.
Společně s druhou odborovou organizací jsme zaměstnavateli předali návrh na změnu Kolektivní smlouvy a Mzdové dohody.

Se zaměstnavatelem jsme se předběžně shodli na tom, že Kolektivní smlouvu uzavřeme na dobu 4 let a Mzdovou dohodu na 2 roky. Délka platnosti Mzdové dohody bude závislá od progresivnosti sjednaného růstu mezd.


Body ze společného návrhu obou odborových organizací si můžete přečíst
ZDE.

Ivo Protivínský
předseda ZO OS DOSIA při DPO a.s.

Letní tábory s příspěvkem naší Odborové organizace.


I letos mohou členové naší ZO OS DOSIA při DPO a.s., využít tradiční nabídky Pionýrské skupiny LETOV a Dětského oddílu ZELENÝ VÍTR, a poslat své děti na jejich letní tábory. Naše ZO s těmito dětskými organizacemi spolupracuje již několik let a tábory jsou mezi dětmi velmi oblíbené.
Více informací o jednotlivých táborech, termínech a pořádajícím subjektu naleznete:

Nabídka PS LETOV (tábor v Janoušově) ZDE.
Nabídka Oddílu ZELENÝ VÍTR (tábor v Herolticích u Tišnova) ZDE.

Webové stránky Pionýrské skupiny LETOV - ZDE.
Webové stránky Oddílu ZELENÝ VÍTR - ZDE.

Pokud jste si vybrali z nabídky, kontaktujte pořadatele příslušného tábora.

Na tyto tábory přispívá naše ZO OS DOSIA při DPO a.s. částkou 1 000,-Kč.
Příspěvek bude proplacen v kanceláři ZV, po předložení potvrzení pořadatele tábora o absolvování táborového pobytu dítětem člena ZO.
Ubytování v Praze 2019


Sněm Odborového Svazu DOSIA na svém jednání dne 4.12.2018, přijal změny zásad pro ubytování v bytě na sídlišti Černý most (stanice metra Rajská zahrada)

Jedná se o byt 1+1, který je ke spaní vybaven dvěmi válendami a dvoupostelí, tedy pro max. 4 osoby. V kuchyni je chladnička, dvouplotýnkový vařič, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice a základní nádobí.
Ubytování si členové zajištují sami na tel.č.: 737 246 024 /p.Jan ČUP/.

Nové zásady včetně změněných cen naleznete ZDE.

Pokyny pro ubytované naleznete ZDE.
POJIŠTĚNÍ NA ROK 2019...


Počínaje 27.listopadem 2018, je možno uzavřít pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli KOOPERATIVA pro rok 2019. Ceny pojistného, jsou ve stejné výši, jako pro letošní rok.

Roční pojistné naleznete v přiložené tabulce ZDE.

Současně lze uzavřít i pojištění proti pracovní neschopnosti v důsledku nemoci a úrazu. Některé dílenské organizace svým členům hradí základní pojištění na pojistné plnění ve výši 50,-Kč/den. Toto pojištění lze navýšit dle přiložené tabulky, nejpozději však do 20.12.2018!!!
Roční pojistné naleznete v přiložené tabulce ZDE.

Již třetím rokem je možno uzavřít pojištění pro případ dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti k výkonu práce pro řidiče MHD. Vzhledem k faktu, že každoročně je právě z tohoto důvodu rozvázán pracovní poměr s několika řidiči, doporučujeme všem řidičům zvážit uzavření tohoto pojištění.
V roce 2017 ztratilo zdravotní způsobilost 17 řidičů MHD, z nichž nebyl pojištěn nikdo!
V letošním roce však máme již první pojistné plnění, kdy řidič střediska Tramvaje Moravská Ostrava p.Pavel R., ztratil zdravotní způsobilost a počínaje červencem tohoto roku dostává každý měsíc pojistné plnění ve výši 18.000,-Kč... (Celkem 108.000,-Kč)

Více informací k pojištění naleznete v přiložené tabulce ZDE, anebo v kanceláři Výboru ZO.

Výše uvedená pojištění můžete zaplatit v kanceláři Výboru ZO, která se nachází na středisku Tramvaje Moravská Ostrava nad halou, anebo přímo na vašich střediscích, v těchto dnech:

Trolejbusy + dílna:
12.12.2018 11:30 – 14:30

Martinov /Autobusy + VS + VV + EE/:
13.12.2018 03:30 – 07:00

Autobusy Poruba + dílna:
13.12.2018 08:00 – 11:00

Tramvaje Poruba + dílna:
13.12.2018 11:30 – 14:30

Autobusy Hranečník + dílna:
19.12.2018 03:00 – 07:00

Tramvaje Mor.Ostrava + dílna + PK, mohou chodit průběžně.
Dále pak bude možnost platit pojistné po celý den:
19.12.2018 07:00 – 15:00

Doporučujeme využít k zaplacení pojištění těchto možností. Poslední příležitostí k zaplacení pojistného v tomto roce je 20. 12. 2018!!!
Pak až 02.01.2019…
Ve vlastním zájmu nenechávejte zaplacení pojistek na poslední chvíli...
Plánování dovolené, aneb bouře ve sklenici vody…


V posledních dnech se Dopravním podnikem přehnala smršť, na téma plánování dovolené. Je na místě připomenout co tomu předcházelo.

Kdo pracuje v DPO více jak 6 let tak si jistě vzpomene na dobu, kdy se dovolená plánovala ve dvou termínech. Protože jsme však požadovali, aby zaměstnavatel plnil to, co mu nařizuje zákon 262/2006 Sb., tedy aby zaměstnavatel zpracoval písemný rozvrh čerpání dovolené, který vydá s předchozím souhlasem odborové organizace, došlo k tomu, že se plán čerpání dovolených zpracoval a schvaloval najednou na celý rok (jsme přesvědčení, že ze strany tehdejší vedoucí odboru lidské zdroje šlo o truc). Tehdy vznikla mezi řidiči velká nevole, protože ne každý je schopen zaměstnavateli nahlásit v listopadu, jak bude čerpat dovolenou v létě následujícího roku (např. z důvodu dovolené partnera, prázdnin dětí apod.).

Celou tu dobu jsme se snažili zaměstnavatele přesvědčit, abychom se vrátili k původnímu standardu, který vyhovoval většině řidičů, k čemuž došlo až nyní. Ze strany CP přišel návrh, aby se plánovalo ve dvou termínech, ale aby si řidiči mohli naplánovat v listopadu celou dovolenou, a ti co nebudou moci, tak si druhou polovinu budou plánovat na jaře následujícího roku. Tento způsob by však značnou část řidičů znevýhodnil. Proto jsme s ohledem na v ZP uzákoněnou povinnost rovného zacházení a zákazu diskriminace tento návrh odmítli a navrhli zaměstnavateli, aby udělal mezi řidiči anketu. Výsledek ankety je ten, že se jí zúčastnilo 753 řidičů (cca 75 % všech řidičů), kdy s plánováním v jednom termínu souhlasilo 322 a s plánováním ve dvou termínech vyslovilo souhlas 431 dotázaných řidičů.

Závěrem je důležité podotknout, že písemný rozvrh čerpání dovolených je věc jedna, skutečné čerpání se pak odvíjí od aktuálního vývoje situace, což znamená, že se lze se zaměstnavatelem dohodnout a odchýlit se i od tohoto rozvrhu…

Ivo Protivínský
předseda ZO OS DOSIA při DPO a.s.
Starobní důchod - je nutné dávat výpověď?...


Vážené kolegyně a kolegové,

obrátil se na nás náš člen pan Dušan S. (řidič střediska Autobusy Hranečník), kterému oznámil jeho vedoucí, že v dubnu 2019 má pan Dušan S. nárok na starobní důchod. Proto mu dal k podpisu dohodu o ukončení pracovního poměru s tím, že pokud bude chtít jako důchodce pracovat dále, dostane novou pracovní smlouvu a to na dobu určitou…

Rádi bychom vás upozornili, že při dosažení nároku na starobní důchod není zaměstnanec povinen podat výpověď z pracovního poměru a není ani povinen uzavřít se zaměstnavatelem dohodu o ukončení pracovního poměru. Což podle Zákoníku práce znamená, že pracovní poměr sjednaný na dobu neurčitou, pokračuje tak dlouho, dokud není jednou nebo druhou stranou vypovězen, anebo dokud není ukončen dohodou.

Z výše uvedených důvodů na vás apelujeme, abyste si ve vlastním zájmu dobře rozmysleli, zda takovou dohodu podepíšete, zejména pokud jste rozhodnuti, že chcete ještě dále pracovat…
Pojištění pro případ dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti k výkonu práce UNIQUA - 2018/2019.


Vážené kolegyně a kolegové,

dovolujeme si vás upozornit, že se blíží splatnost pojistného na další pojistné období (2018/2019).
Roční pojistné ve výši 2.500,-Kč je zapotřebí uhradit v kanceláři Výboru ZO na středisku Tramvaje Moravská Ostrava, nejpozději do 10.10.2018 !!! (Platí pro stávající pojištěné členy - noví zájemci o toto pojištění, se mohou pojistit kdykoliv).
V případě, že pojistné nebude do této doby uhrazeno, pojištění dnem 31.10.2018 zanikne.

Dovolujeme si vám připomenout, že v loňském roce ztratilo zdravotní způsobilost 19 řidičů MHD (zaměstnaných v DPO), z nichž bohužel NIKDO neměl sjednáno toto pojištění.

Zato v tomto roce došlo již k prvnímu pojistnému plnění, kdy řidič ze střediska Tramvaje Moravská Ostrava (pan Pavel R.) pozbyl k 30.6.2018 zdravotní způsobilost a počínaje červencem mu pojišťovna začala vyplácet 18.000,-Kč měsíčně.
Toto pojistné plnění je ve výši 18.000,-Kč, které jsou pojištěnému vypláceny po dobu 6 měsíců. /Celková částka plnění činí 108.000,-Kč/

Rozhodnutí zda se pojistit je jen na vás.

Ivo Protivínský
předseda ZO OS DOSIA při DPO a.s.