Svátky Pondělí 15. 10. svátek má Tereza   Napište hledané slovo: POKLADNÍ HODINY /doba po kterou lze účtovat/:

Pondělí 7:00 - 12:00
Středa 7:00 - 15:00
---------------------------------------------
Provozní doba kanceláře Výboru ZO
Pondělí až pátek 7:00 - 15:00


Poděkování.

Pojištění pro případ dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti k výkonu práce UNIQUA - 2018/2019.


Vážené kolegyně a kolegové,

dovolujeme si vás upozornit, že se blíží splatnost pojistného na další pojistné období (2018/2019).
Roční pojistné ve výši 2.500,-Kč je zapotřebí uhradit v kanceláři Výboru ZO na středisku Tramvaje Moravská Ostrava, nejpozději do 10.10.2018 !!! (Platí pro stávající pojištěné členy - noví zájemci o toto pojištění, se mohou pojistit kdykoliv).
V případě, že pojistné nebude do této doby uhrazeno, pojištění dnem 31.10.2018 zanikne.

Dovolujeme si vám připomenout, že v loňském roce ztratilo zdravotní způsobilost 19 řidičů MHD (zaměstnaných v DPO), z nichž bohužel NIKDO neměl sjednáno toto pojištění.

Zato v tomto roce došlo již k prvnímu pojistnému plnění, kdy řidič ze střediska Tramvaje Moravská Ostrava (pan Pavel R.) pozbyl k 30.6.2018 zdravotní způsobilost a počínaje červencem mu pojišťovna začala vyplácet 18.000,-Kč měsíčně.
Toto pojistné plnění je ve výši 18.000,-Kč, které jsou pojištěnému vypláceny po dobu 6 měsíců. /Celková částka plnění činí 108.000,-Kč/

Rozhodnutí zda se pojistit je jen na vás.

Ivo Protivínský
předseda ZO OS DOSIA při DPO a.s.
Mimořádné navýšení mezd.


Vážené kolegyně a kolegové,

na schůzce s Radním pro dopravu JUDr. Semerákem, která se konala 21.3.2018/viz článek níže/, nám bylo přislíbeno navýšení mezd nad rámec Kolektivní smlouvy.
Počínaje od 1.10.2018 (tedy o měsíc dříve, než bylo původně plánováno) dojde k navýšení tarifních mezd řidičů všech trakcí MHD o 2,60 Kč/hod. (cca + 500,-Kč/měsíc) .

Dále dojde k mimořádnému zvýšení tarifních mezd pro dělníky-specialisty a to v limitu od 2,-Kč/hod. až po 18,-Kč/hod. Což znamená měsíční navýšení od 500,-Kč až do 3.500,-Kč. Vždy bude záležet na tom, jak vysokou odbornost daný dělník při své profesi má (odborné kurzy, kvalifikace, zkoušky apod.). V průměru to bude dělat cca 1.500,-Kč...
Rozhodnutí komu a o kolik se mzda navýší, nechalo vedení společnosti plně v kompetenci vedoucích jednotlivých středisek.
Návrh dodatku ke KS, nám bude v dohledné době předložen k projednání a k podpisu.

Další navýšení mezd všech zaměstnanců bude k 1.1.2019 o inflaci roku 2018 (která k dnešnímu dni je ve výši 2,3 %).
Dále je příslib Radního Semeráka zopakovat navýšení mezd od dubna 2019 a dále od října 2019... /zde bude zřejmě záležet na tom, kdo povede radnici města Ostrava, zda současná koalice ANO + OSTRAVAK, anebo se do vedení vrátí nám dobře známí šetřílkové ČSSD + ODS.../ Totéž však platí i o kolektivním vyjednávání, které budeme v polovině roku 2019 otevírat...

Ivo Protivínský
předseda ZO OS DOSIA při DPO a.s.
Nové zvýhodněné volání.


Vážené kolegyně a kolegové,

jak jsme již na jaře tohoto roku avizovali, kapacita volání v sítích T-Mobile a Vodafone je beznadějně vyčerpána (samotné nás překvapilo, jak velký zájem bude o tento benefit pro členy naší ZO OS DOSIA při DPO a.s.)...

Po dlouhých peripetiích se nám podařilo dojednat volání v privátní síti virtuálního operátora, které je uskutečňováno v síti VODAFONE.
Hlavní výhodou bude opět možnost uzavření smlouvy na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou.

POZOR!!! Při uzavření smlouvy na 1 rok, získává klient voucher na 8-denní pobyt na Kanárských ostrovech pro 2-4 osoby. Platnost voucheru je 1 rok.

Nabídku tarifů a návod jak postupovat naleznete ZDE.
Všeobecné obchodní podmínky naleznete ZDE.

Věříme, že si tento benefit pro naše členy najde své zájemce, byť zajišťování telekomunikačních služeb není primární činností odborové organizace.

Ivo Protivínský
předseda ZO OS DOSIA při DPO a.s.
Jednání s Radním pro dopravu JUDr. Semerákem.


Vážené kolegyně a kolegové,

ve středu 21. 3. 2018, jsme se sešli s Radním pro dopravu JUDr. Semerákem. Tak jak jsme se předběžně dohodli již na konferenci naší ZO OS DOSIA při DPO a.s. 7. 12. 2017, projednávali jsme další možnosti navýšení dotace města pro DPO, které by bylo využito pro další růst mezd nad rámec dohodnutý v Kolektivní smlouvě.

JUDr. Semerák nás informoval, že v tuto chvíli dojde k částečnému navýšení mezd u nízkopříjmových zaměstnanců v dělnických profesích.
Dále jsme se shodli, že bude nutno operativněji reagovat na vývoj trhu práce a to zejména v regionu, a předejít tak k případnému odchodu kvalifikovaných odborníků v dělnických profesích a řidičů MHD. Navýšení mezd by mělo proběhnout v pololetních cyklech tedy k 1. 5. 2018 a dále pak k 1. 11. 2018. Pokud nedojde k nepředvídaným ekonomickým potížím, měl by se tento cyklus opakovat i v roce 2019.

Dle názoru radního Semeráka je DPO nejpodinvestovanější městskou firmou v Ostravě. Už v loňském roce 20. dubna na jarní konferenci naší ZO, vyslyšel naše připomínky k žalostnému stavu např. technologických vozidel, takže byly na jeho úseku rozjety investice pro jejich obnovu. Další investice do DPO má město v plánu.

Připomínám, že mezi zástupci města a odbory došlo k první shodě na řešení účinnějšího způsobu zvýšení konkurenceschopnosti DPO na trhu práce, již na jednání před rokem, tedy 21.3.2017.

Ivo Protivínský
předseda ZO OS DOSIA při DPO a.s.
22.3.2018
Pojištění D.A.S. od 1.1.2018 nově!!!


Vážené kolegyně a kolegové,

dovolujeme si vás upozornit, že počínaje 1. lednem 2018 dochází k významné změně u pojištění právní ochrany D.A.S., která značným způsobem rozšíří možnosti využití právní ochrany.
I nadále však platí, že pojištění právní ochrany D.A.S. mají naši členové ZDARMA-za členy platí ZO OS DOSIA při DPO a.s.

Více inforomací ZDE.

Ivo Protivínský
předseda ZO OS DOSIA při DPO a.s.
POJIŠTĚNÍ 2018.


Počínaje 27.listopadem 2017, je možno uzavřít pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli KOOPERATIVA pro rok 2018. Ceny pojistného, jsou díky vysokému nárůstu pojistných plnění vyšší než pro letošní rok.

Roční pojistné naleznete v přiložené tabulce ZDE.

Současně lze uzavřít i pojištění proti pracovní neschopnosti v důsledku nemoci a úrazu. Některé dílenské organizace svým členům hradí základní pojištění na pojistné plnění ve výši 50,-Kč/den. Toto pojištění lze navýšit dle přiložené tabulky, nejpozději však do 21.12.2018!!!
Roční pojistné naleznete v přiložené tabulce ZDE.

Již druhým rokem je možno uzavřít pojištění pro případ dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti k výkonu práce pro řidiče MHD. Vzhledem k faktu, že každoročně je právě z tohoto důvodu rozvázán pracovní poměr s několika řidiči, doporučujeme všem řidičům zvážit uzavření tohoto pojištění.
V roce 2016 ztratilo zdravotní způsobilost 14 řidičů MHD. A jen za období od ledna do konce října letošního roku dalších 13 řidičů, z nichž nebyl pojištěn nikdo…

Více informací k pojištění naleznete v přiložené tabulce ZDE, anebo v kanceláři Výboru ZO.

Výše uvedená pojištění můžete zaplatit v kanceláři Výboru ZO, která se nyní nachází na středisku Tramvaje Moravská Ostrava nad halou.