Svátky Pátek 9. 12. svátek má Vratislav   Napište hledané slovo: 

POKLADNÍ HODINY:Pondělí: 06:30 - 12:30
Čtvrtek: 07:00 - 16:00
Úspěch našich fotbalistů.


26. listopadu 2016 proběhnul tradiční turnaj Odborového svazu DOSIA v halové kopané, který tentokrát uspořádala ZO OS DOSIA ČSAD FRÝDEK-MÍSTEK. Každoročních turnajů se účastní převážně mužstva složená z členů odborových organizací působících v Dopravních podnicích v ČR. Letošního klání se zúčastnilo celkem 7 týmů z Brna, Frýdku-Místku, Havířova, Hradce Králové, Prahy a 2 týmy z Ostravy. Naši fotbalisti byli totiž tak nažhaveni, že sestavili dvě mužstva-mladší a starší. Jak se však ukázalo, mladším se moc nedařilo a skončili sedmí. Starší byli v mnohem lepší formě, takže se umístili na 2. místě, což lze označit jako velice dobrý výsledek, když uvážíme, že 1. místo obsadili o generaci mladší kluci ze Střední průmyslové školy Praha.

Kdo nás tedy reprezentoval?
Tým „Starších“:
Čala Jaroslav, Dedek Daniel, Filek Pavel, Hatlapatka Peter, Hrabovský Petr, Kapec Miroslav, Krajča Martin, Krajča Michal, Oravec Robert a Veselý Martin.

Tým „Mladších“:
Bach Radek, Divina Martin, Gierczak Petr, Gvuzd Lukáš, Herman Pavel, Klímek Jakub, Mališ Vladimír, Palla Jiří, Pogatz Vít a Slatinský Robert.

Tabulka s výsledky ZDE.

Fotografie z akce ZDE.

Závěrem nezbývá než "Starším" poblahopřát k druhému místu a všem poděkovat za vzornou reprezentaci naší ZO OS DOSIA při DPO a.s. a Dopravního podniku Ostrava.

Ivo Protivínský
předseda ZO OS DOSIA při DPO a.s.
Mimořádné volby předsedy komise BOZP.


POJIŠTĚNÍ 2017.


Počínaje 28.listopadem 2016, je možno uzavřít pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli KOOPERATIVA. Ceny pojistného jsou ve stejné relaci jako letos.

Roční pojistné naleznete v přiložené tabulce ZDE.

Současně lze uzavřít i pojištění proti pracovní neschopnosti v důsledku nemoci a úrazu.Roční pojistné naleznete v přiložené tabulce ZDE.

Zcela nově je možno uzavřít pojištění pro případ dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti k výkonu práce pro řidiče MHD. Vzhledem k faktu, že každoročně je právě z tohoto důvodu rozvázán pracovní poměr s několika řidiči, doporučujeme všem řidičům zvážit uzavření tohoto pojištění.
Jen za období od ledna do konce listopadu tohoto roku, pozbylo zdravotní způsobilost 5 řidičů tramvají, 1 řidič trolejbusu a 7 řidičů autobusů!!!

Více informací k pojištění naleznete v přiložené tabulce ZDE, anebo v kanceláři ZV.

Výše uvedená pojištění můžete zaplatit buďto v kanceláři ZV, anebo na jednotlivých provozovnách:

Tramvaje Mor. Ostrava + dílna + PK:
30.11.2016 12:00 – 15:00

Autobusy Hranečník + dílna:
01.12.2016 03:00 – 07:00

Trolejbusy + dílna:
01.12.2016 12:00 – 14:30

Tramvaje Poruba + dílna + Aut. Poruba:
02.12.2016 11:30 – 14:00

Autobusy Poruba/Martinov/ + VS + VV + EE:
15.12.2016 03:30 – 07:00

Doporučujeme všem využít této možnosti, vyhnete se tak případným frontám v kanceláři ZV.
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Pojištění pro případ dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti k výkonu práce.


Vážené kolegyně a kolegové,

náš Odborový svaz DOSIA sjednal exkluzivně pro naše členy „Pojištění pro případ dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti k výkonu práce“ (činnosti) řidiče autobusu, tramvaje, trolejbusu (řidiči MHD).
Pojistné plnění činí 18.000,-Kč po dobu 6 měsíců (tedy celkem 108.000,-Kč)
Roční platba pojistného činí 2.500,-Kč /což je 6,85 Kč denně/.

Nárok na pojistné plnění vzniká tehdy, pokud je se zaměstnancem rozvázán pracovní poměr z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti k výkonu práce.

Počátek pojištění začne k 1. 11. 2016.
Maximální vstupní věk do pojištění 55 let.
Maximální věk konce pojištění 60 let.

Každý kdo stihne uzavřít pojištění do 10. 3. 2017 (počátek pojištění od 1.4.2017), nemusí vyplňovat přihlášku k pojištění a lékařský posudek. Stačí, když při uhrazení pojistného v kanceláři ZV bude zapsán do „Hlášení pojistníka o pojištěných osobách“.
Ten, kdo se pojistí po 10. 3. 2017, bude již muset vyplnit přihlášku k pojištění a doložit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.
Pojištění se nevztahuje na pojistné události způsobené v důsledku pracovního úrazu nebo způsobené na základě nemoci z povolání. V těchto případech zaměstnanci náleží dle ZP odstupné ve výši 12-ti násobku průměrné mzdy a následně i doplácení mzdy do výše průměrné mzdy dosažené před samotnou událostí.

Zájemci o pojištění z řad členů naší ZO OS DOSIA při DPO a.s., se mohou pojistit již od tohoto okamžiku v kanceláři ZV.

Ivo Protivínský
Předseda ZO OS DOSIA při DPO a.s.
Provozní změny na úseku Doprava, týkající se službyvedoucích.


Vážené kolegyně a kolegové.

Dnes (19.10.2017) se konala schůzka s Ing. Mlčákem, na které byli zástupci obou odborových organizací seznámeni se záměrem Dopravního náměstka realizovat provozní změny na úseku Doprava, týkající se službyvedoucích-jejich centralizaci do sídla společnosti.

Dle jeho slov smyslem tohoto opatření je racionalizace a lepší organizace jejich práce. Protože tato záležitost je složitější, podílí se na její přípravě pracovní skupina jmenovaná DN, tak aby byla připravena k uvedení do života. Následně bude se zástupci odborových organizací tento záměr projednán, včetně všech detailních technických podrobností.

V reakci na naše připomínky dále oznámil, že v tuto chvíli je bezpředmětné probírat jednotlivé detaily, protože ještě není zcela rozhodnuto o všech podrobnostech. Následná realizace by se měla konat někdy v průběhu roku 2017.

Za naši ZO, se jednání zúčastnili zástupci všech Dílenských organizací působících na dopravních střediscích.
Zaměstnanec, nebo otrok?


Nadpis článku je myšlen v nadsázce, jak taky jinak...
Avšak bohužel ne vždy se nadřízený zástupce zaměstnavatele chová k zaměstnancům jinak, než otrokář...

Proto je dobré, když zaměstnanci mají právní podvědomí a vědí, co si zaměstnavatel vůči nim může dovolit a co už ne:

Informace o nařizování práce přesčas ZDE.
Informace o nařizování čerpání dovolené ZDE.