Mimořádná odměna

Od Ivo Protivínský

Výbor ZO OS DOSIA při DPO a.s., na svém řádném zasedání dne 24.7.2019, projednal situaci týkající se vyplacení mimořádné odměny a přijal jednomyslně toto usnesení:

Zástupci Výboru ZO se dne 7.3.2019 zúčastnili schůzky s Primátorem Macurou, kterého obeznámili s vývojem mezd v Dopravních podnicích v ČR a našem regionu. Vzhledem k vývoji mezd v DPO, byl Primátor požádán o mimořádné plošné navýšení mezd pro všechny zaměstnance v letošním roce nad rámec kolektivní smlouvy tak, jak bylo v loňském roce dojednáno s Radním pro dopravu Semerákem. Primátor řekl, že to projedná s našim GŘ a do měsíce nám dá vědět jak se rozhodnuli. Na konferenci naší ZO dne 17. 4. 2019 oznámil Primátor Macura, že se s našim požadavkem ztotožnil, a že od července 2019 dojde k mimořádnému navýšení tarifních mezd všech zaměstnanců DPO, dle našeho návrhu. Dne 30. 4. 2019, na pravidelném setkání s GŘ nám Ing. Morys sdělil, že Představenstvo DPO se rozhodnulo vyplatit všem zaměstnancům celou částku 11,6 mil. Kč v červenci 2019 a to jednorázově v mimořádné odměně.

Dne 9.7.2019 bylo vydáno oznámení představenstva DPO o mimořádné odměně, která bude vyplacena všem, kteří k nám nastoupili nejpozději k 31. 3. 2019 a v rámci prvního pololetí neměli vyšší absenci než jeden měsíc.

Vzhledem k tomu, že peníze byly nakonec rozděleny jinak než jsme původně požadovali (a bylo i přislíbeno), Výbor ZO OS DOSIA při DPO a.s. se distancuje od finálního rozhodnutí a záměru představenstva DPO.

Ivo Protivínský
předseda ZO OS DOSIA při DPO a.s.