Navýšení mezd

Od Ivo Protivínský

Vážené kolegyně a kolegové,

na schůzce s Radním pro dopravu JUDr. Semerákem, která se konala 21.3.2018/viz článek níže/, nám bylo přislíbeno navýšení mezd nad rámec Kolektivní smlouvy.
Počínaje od 1.10.2018 (tedy o měsíc dříve, než bylo původně plánováno) dojde k navýšení tarifních mezd řidičů všech trakcí MHD o 2,60 Kč/hod. (cca + 500,-Kč/měsíc).Dále dojde k mimořádnému zvýšení tarifních mezd pro dělníky-specialisty a to v limitu od 2,-Kč/hod. až po 18,-Kč/hod. Což znamená měsíční navýšení od 500,-Kč až do 3.500,-Kč. Vždy bude záležet na tom, jak vysokou odbornost daný dělník při své profesi má (odborné kurzy, kvalifikace, zkoušky apod.). V průměru to bude dělat cca 1.500,-Kč…
Rozhodnutí komu a o kolik se mzda navýší, nechalo vedení společnosti plně v kompetenci vedoucích jednotlivých středisek.
Návrh dodatku ke KS, nám bude v dohledné době předložen k projednání a k podpisu.

Další navýšení mezd všech zaměstnanců bude k 1.1.2019 o inflaci roku 2018 (která k dnešnímu dni je ve výši 2,3 %).
Dále je příslib Radního Semeráka zopakovat navýšení mezd od dubna 2019 a dále od října 2019… /zde bude zřejmě záležet na tom, kdo povede radnici města Ostrava, zda současná koalice ANO + OSTRAVAK, anebo se do vedení vrátí nám dobře známí šetřílkové ČSSD + ODS…/ Totéž však platí i o kolektivním vyjednávání, které budeme v polovině roku 2019 otevírat…

Ivo Protivínský
předseda ZO OS DOSIA při DPO a.s.