Dodatek kolektivní smlouvy

Od Ivo Protivínský

Vážené kolegyně a kolegové,

jak bylo 20.4.2017 deklarováno Memorandem, došlo dnes 28.4.2017 v 10 hodin k podpisu Dodatku ke Kolektivní smlouvě na roky 2014-2018. Tímto dodatkem počínaje 1.květnem 2017 dochází k mimořádnému navýšení mezd zaměstnanců v dělnických profesích, přepravních kontrolorů, výpravčích a řidičů MHD všech trakcí.
Dodatek ke stažení ZDE.

Vzhledem k tomu, že se jedná již o šestý dodatek, bude v průběhu května pro přehlednost vydáno Úplné znění KS, ve kterém budou všechny platné dodatky zakomponovány.

Ivo Protivínský
předseda ZO OS DOSIA při DPO a.s.