Pololetní odměna

Od Ivo Protivínský

Vážené kolegyně a kolegové,

dnes jsme obdrželi oficiální informaci o pololetní odměně:

Představenstvo společnosti na svém jednání dne 16.04.2018 schválilo výplatu pololetní odměny za 1. pololetí 2018
v celkovém objemu 4.349.175,-Kč, což činí9,09 %

z průměrného hrubého měsíčního výdělku zaměstnance, kterého dosáhl za výkon práce v rozhodném období, tj. v období od 1.11.2017 do 30.04.2018.

Odměna bude vyplacena ve výplatě mzdy za měsíc květen 2018.

S pozdravem

Ivo Protivínský
předseda ZO OS DOSIA při DPO a.s.