Memorandum

Od Ivo Protivínský

Vážené kolegyně a kolegové, Ve čtvrtek 20. 4. 2017 proběhla tisková konference, na které bylo Generálním ředitelem a předsedy obou odborových organizací působících v DPO podepsáno Memorandum, týkající se shody na uzavření dodatku ke Kolektivní smlouvě. Dodatek řeší navýšení mezd nad rámec stávající Kolektivní smlouvy v reakci na tristní situaci na trhu práce a současný…

Schůzka

Od Ivo Protivínský

Vážené kolegyně a kolegové, v pondělí 20.3.2017, jsme se spolu se zástupci druhé odborové organizace zúčastnili schůzky s Primátorem města Ostrava Ing.Macurou a Radním pro dopravu JUDr.Semerákem.Informovali jsme je o naší nespokojenosti s nesouladem ve vývoji mezd v DPO, v porovnání s růstem mezd ve státních firmách, ale i v soukromém sektoru. Dále o postupně…

Jednání o navýšení mzdy

Od Ivo Protivínský

Vážené kolegyně a kolegové, jak jsme Vás již před několika málo týdny informovali, probíhají v současnosti intenzivní jednání, na základě kterých byla dnes uspořádána tisková konference, kde zazněly informace o připravovaném navýšení mezd zaměstnancům DPO v dělnických a řidičských profesích.Dle sdělení Předsedy představenstva Ing. Daniela Moryse MBA., by navýšení mělo být ve výši 1.000,-Kč do…

Neproplácení svátků

Od Ivo Protivínský

Vážené kolegyně a kolegové,obdržel jsem písemnou odpověď předsedy představenstva DPO Ing. Daniela Moryse, MBA., na náš dopis ze dne 12. 12. 2016, ve kterém jsme mu navrhovali odstranění nerovného přístupu k různým kategoriím zaměstnanců, důsledkem čehož musí řidiči MHD, kterým odpadne směna vlivem státního svátku, nahrazovat pracovní výkon za tento svátek o jinak volných sobotách,…