Jednání o navýšení mzdy

Od Ivo Protivínský

Vážené kolegyně a kolegové,

jak jsme Vás již před několika málo týdny informovali, probíhají v současnosti intenzivní jednání, na základě kterých byla dnes uspořádána tisková konference, kde zazněly informace o připravovaném navýšení mezd zaměstnancům DPO v dělnických a řidičských profesích.Dle sdělení Předsedy představenstva Ing. Daniela Moryse MBA., by navýšení mělo být ve výši 1.000,-Kč do tarifní mzdy pro dělníky a 2.500,-Kč do tarifní mzdy pro řidiče MHD. Pro řidiče MHD by měl být zaveden i bonusový příplatek za tzv. bezabsenčnost ve výši 500,-Kč. O těchto částkách a způsobu implementace do současného znění Kolektivní smlouvy, proběhne po Velikonocích jednání s Odborovými organizacemi. Smyslem tohoto navýšení je zvýšení konkurence schopnosti DPO na trhu práce v oblasti mezd, které zaměstnanci poznají již ve výplatě za měsíc Květen 2017.

Dále dle sdělení Radního pro dopravu JUDr. Lukáše Semeráka, je toto Květnové navýšení mezd určeno především k dorovnání mezd na úroveň konkurenčních společností v regionu. Nejpozději do konce letních prázdnin by měla následně proběhnout další úprava mezd. Samozřejmosti také je, aby byly vyplaceny i náhrady mzdy za všechny směny odpadlé vlivem svátků již od tohoto Dubna. Přestože v tuto chvíli není na proplácení náhrad připraven podnikový software, k vyplacení dojde následně v jiné formě. Tedy všichni řidiči, kterých se proplácení náhrad týká, dostanou náhrady za svátky proplaceny.

Všechny tyto kroky by měly směřovat jednak ke stabilizaci zaměstnanců v DPO a zejména ke zvýšení ochoty zaměstnanců pracovat za těchto lepších mzdových podmínek.

Více informací naleznete v odkazech níže a zítřejším denním tisku.

Události v regionech 6.4.2017 ZDE.
Reportáž TV Polar 6.4.2017 ZDE.
iDnes.cz 7.4.2017 ZDE.

Ivo Protivínský
předseda ZO OS DOSIA při DPO a.s.