Memorandum

Od Ivo Protivínský

Vážené kolegyně a kolegové,

Ve čtvrtek 20. 4. 2017 proběhla tisková konference, na které bylo Generálním ředitelem a předsedy obou odborových organizací působících v DPO podepsáno Memorandum, týkající se shody na uzavření dodatku ke Kolektivní smlouvě. Dodatek řeší navýšení mezd nad rámec stávající Kolektivní smlouvy v reakci na tristní situaci na trhu práce a současný nedostatek zaměstnanců v některých dělnických a řidičských profesích.

Výsledkem bude navýšení tarifních mezd pro všechny dělnické profese o 5,20 Kč/hod.-což bude znamenat růst mzdy o cca 1.000,-Kč měsíčně. Další navýšení se bude týkat Přepravních kontrolorů a Výpravčích, kdy jejich měsíční mzda poroste taktéž o cca 1.000,-Kč. Řidičům všech trakcí MHD se navýší tarifní mzda v nástupním mzdovém tarifu z 91,20 Kč na 103,-Kč a v jednotném mzdovém tarifu z 97,40 Kč na 113,-Kč.
Všechny tyto změny začnou platit počínaje 1. 5. 2017.
Růst mezd o + 2 % do tarifu v roce 2018, garantovaný stávající KS, zůstává zachován.

Toto mimořádné navýšení vyjde ročně na 60 mil.Kč. Vzhledem k již uzavřeným rozpočtům jak DPO, tak i města Ostrava, bude vedení DPO tyto peníze muset najít. Dle slov generálního ředitele Daniela Moryse, je vytipováno několik oblastí, které by v následujících letech potřebné finanční prostředky mohly generovat (např. výstavba další plnící stanice CNG na Hranečníku, či výrazné snížení nákladů na údržbu u nově vysoutěžených tramvají Staedler).
Z těchto důvodů došlo ke shodě prodloužit platnost KS o jeden rok, tedy do konce roku 2019. Mzdy v roce 2019 budou navýšeny o inflaci z předchozího roku, tedy roku 2018.

K podpisu Dodatku ke KS dojde v pátek 28.4.2017.

Více informací naleznete v odkazech níže.

Události v regionech 20.4.2017 ZDE.
Rozhovor s Danielem Morysem /Události v regionech 20.4.2017/ ZDE.
Magazín Patriot ZDE.

Ivo Protivínský
předseda ZO OS DOSIA při DPO a.s.