Schůzka

Od Ivo Protivínský

Vážené kolegyně a kolegové,

v pondělí 20.3.2017, jsme se spolu se zástupci druhé odborové organizace zúčastnili schůzky s Primátorem města Ostrava Ing.Macurou a Radním pro dopravu JUDr.Semerákem.Informovali jsme je o naší nespokojenosti s nesouladem ve vývoji mezd v DPO, v porovnání s růstem mezd ve státních firmách, ale i v soukromém sektoru. Dále o postupně narůstajícím exodu kvalitních tzv.“vyježděných“, dlouholetých řidičů, kvalifikovaných dělníků a dalších specialistů.

Oba zástupci města se s námi v mnoha bodech ztotožnili a sdělili, že si tuto situaci na trhu práce dobře uvědomují a proto je zapotřebí jednat dříve, než skončí platnost současné kolektivní smlouvy, tedy v řádů týdnů, nejdéle několika málo měsíců.
Shodli jsme se na tom, že nyní je zapotřebí oslovit vedení společnosti a začít jednat o způsobu účinnějšího zvýšení konkurenceschopnosti DPO na trhu práce.

V úterý 21.3.2017, jsem oslovil předsedu Představenstva Ing. Moryse a informoval jej o průběhu naší schůzky se zástupci města. Sdělil mi, že to samé již učinil JUDr.Semerák. Dohodli jsme se na nutnosti se sejít a začít společně připravovat uspokojivé řešení situace.
Ve čtvrtek 23.3.2017 máme schůzku se zástupci Odborů zaměstnanců, na které doladíme detaily k jednání s vedením společnosti, které proběhne po Velikonocích.

O dalším vývoji vás budeme samozřejmě informovat.

Ivo Protivínský
předseda ZO OS DOSIA při DPO a.s.