Neproplácení svátků

Od Ivo Protivínský

Vážené kolegyně a kolegové,
obdržel jsem písemnou odpověď předsedy představenstva DPO Ing. Daniela Moryse, MBA., na náš dopis ze dne 12. 12. 2016, ve kterém jsme mu navrhovali odstranění nerovného přístupu k různým kategoriím zaměstnanců, důsledkem čehož musí řidiči MHD, kterým odpadne směna vlivem státního svátku, nahrazovat pracovní výkon za tento svátek o jinak volných sobotách, či nedělích.Ve své odpovědi oznamuje, že se představenstvo společnosti rozhodlo tuto rozdílnost narovnat, takže náhrady mzdy za směny odpadlé vlivem svátků budou vypláceny bez rozdílu všem zaměstnancům. Plošné proplácení náhrad začne od 1. 7. 2017. Námi původně avizovaný termín od 1.4.2017, není reálný z důvodu maximální vytíženosti IT oddělení (tzv. Výpočetky), které se doposud plně věnuje přípravě ve změně plánování směn řidičů MHD. /službyvedoucí centrálně v sídle vedení společnosti a s tím související změna komunikace s nimi, rozvržení pracovní doby na rok dopředu apod./
Další informací v dopise je zmínka o zvýšení příplatku za dělenou směnu ze 70,-Kč na 100,-Kč a o úpravách osobních hodnocení. Mnozí z vás vědí, že osobní hodnocení nebylo několik let navyšováno a pokud ano, tak ne vždy spravedlivě. V předchozích kolektivních vyjednáváních jsme na tuto nespravedlnost poukazovali a navrhovali spravedlivější systém. Také jsme mimo jiné navrhovali jak proplácení náhrad za svátky, tak i zvýšení příplatku za dělené směny. Poukazovali jsme také na vyšší mzdy u nedostatkových dělnických profesí v jiných firmách ostravského regionu a na rozdílnost v mzdovém ohodnocení našich dělníků. Bohužel nebyli jsme vyjednávací skupinou za zaměstnavatele vyslyšeni.

Teprve až nyní, s příchodem nového předsedy představenstva Ing. Moryse, dochází k těmto významným změnám, které jak věřím, budou zaměstnanci kladně přijaty. K mimořádnému navýšení mzdových prostředků v celkové výši 16 mil. Kč dochází na základě požadavku představenstva DPO, kterému však předcházelo naše jednání s Primátorem Macurou a Radním pro dopravu Semerákem dne 29. 3. 2016, o kterém jsme vás v dubnu tohoto roku informovali. V dalších letech budou tyto mzdové prostředky již zakomponovány do podnikatelských plánů na další roky.

Dovolím si říct, že to, co dlouhá léta i přes úpornou snahu naší odborové organizace nešlo, nyní „mávnutím kouzelného proutku“ jde. A protože vše je o lidech, tak velký dík patří Ing. Morysovi, který přesvědčil zbytek představenstva k uskutečnění tohoto kroku. Věřím, že povede k větší stabilizaci zaměstnanců v DPO.

Dopis předsedy představenstva Ing.Moryse, MBA. ZDE.

Ivo Protivínský
Předseda ZO OS DOSIA při DPO a.s.