Stávka Mainz

Od Ivo Protivínský

Od našich kolegů, kteří odešli pracovat do Německého Mainzu, přišla informace, že 25.03.2014, proběhla výstražná stávka za navýšení mezd, organizovaná odborovými svazy Ver.Di a GEW.
Do stávky se zapojili všichni zaměstnanci firmy MGV Mainz – ve 3 hodiny ráno, nevyjela jediná tramvaj, jediný autobus… Stávka skončila v odpoledních hodinách.

Výsledek?:Navýšení mezd o 3% počínaje od 01. 03. 2014 (minimálně však o 90 EUR měsíčně).
Od března 2015 navýšení o dalších 2,5%.
Základní nárok na dovolenou v délce 30 dnů ročně. (Více v odkazech níže)

Proč se o tom zmiňuji? Stále mám v živé vzpomínce naši stávku za navýšení mezd v červnu 2011, kdy se do stávky bohužel nezapojili všichni zaměstnanci.
Zcela logicky mne v souvislosti s Německou stávkou napadá, jaký by byl výsledek, kdyby 01. 06. 2011 nevyjel žádný prostředek MHD i v Ostravě?
Odpověď je více než jasná!
Němci nám ukázali že to jde.
Že umí táhnout za jeden provaz!
Ale musí se chtít!
Copak v DPO jsou zaměstnanci, kteří nechtějí vyšší mzdu? Nejsou.
Že město nemá peníze? Má.
Kauza Dědic jasně ukazuje, kde peníze mizí! A to je jen pomyslná špička ledovce…

Pamatujte: V JEDNOTĚ JE SÍLA!!!

Ivo Protivínský
Předseda ZO OS DOSIA při DPO a.s.

ODKAZY:

Informace o výsledku stávky ZDE.
Článek v Allgemeine Zeitung ZDE.
Článek v Allgemeine Zeitung – lokální zprávy z Mainzu ZDE.