Volby

Od Ivo Protivínský

Na volební konferenci ZO OS DOSIA při DPO a.s., pro volební období 2015 – 2019, konané dne 10.12.2014, byl zvolen předsedou ZO její dosavadní předseda p. Ivo Protivínský.

Místopředsedou ZO se stala dosavadní místopředsedkyně p.Jarmila Řezníčková.
Oba jmenovaní obdrželi 60 hlasů od 61 přítomných delegátů.

Dále byl na konferenci zvolen předseda komise BOZP, kterým se stal p.Jaroslav Večeřa, jenž komisi vede už několik let.
Získal celkem 59 hlasů od 61 přítomných delegátů.

Jana Maloušová
předsedkyně volební komise