Stávka, den pátý – 5.6.2011

Od Ivo Protivínský

Protože byla neděle a jak jsem už včera psal, nekonalo se nic pro stávku důležitého,  kromě toho, že vedení DPO hledalo možné zdroje pro navýšení mezd.

Ve vzpomínkách mi ulpělo ještě několik okamžiků. O dvou se dnes zmíním:

Včera jsem zmiňoval bývalou předsedkyni naší odborové organizace Ing. Kubíčkovou. Závodní výbor byl delší dobu nespokojen s její prací. Tato nespojenost došla tak daleko, že byla  na mimořádném jednání ZV dne 1.12.2010 vyzvána k rezignaci. Na tuto výzvu Ing. Kubíčková zareagovala tak, že nám oznámila, že k 31.12.2010 tedy skončí ve funkci předsedkyně ZO. Závodní výbor současně přijal usnesení, dle kterého se již nesměla sama účastnit žádného jednání, pouze za současné přítomnosti místopředsedy ZV-tedy mne. Nesměla ani sama podepisovat jakékoliv dohody se zaměstnavatelem ani jinými subjekty.

Tehdejší ředitel DPO Ing. Kořínek ji okamžitě nabídnul funkci personalistky v Ekově Electric, která měla 1.1.20211 vzniknout z Ústředních dílen v Martinově. Toto ale odmítla. Tak ji byla nabídnuta pozice vedoucí Odboru lidských zdrojů v DPO, kterou přijala.

Tím bylo nepřímo potvrzeno, že naše nespokojenost měla své opodstatnění. ZV tento přestup na pomyslnou druhou stranu barikády považoval za jasný signál o její dvojroli v pozici předsedkyně odborů. 🙁 /Vcelku trefně to popsal novinář Tomáš Netočný v článku na Aktuálně.cz – odkaz níže./

Bohužel na kolektivním vyjednávání, která se konala po novém roce 2011, zasedla ve vyjednávací skupině za zaměstnavatele. Proti tomu jsme se ohradili. Nicméně tehdejší dopravní náměstek Ing. Mlčák, který byl pověřen řízením DPO naše připomínky nevyslyšel. Po nástupu Ing. Kadlučky v březnu 2011 do pozice ředitele DPO, jsem se na něj obrátil a vysvětloval jsem mu, že setrvání p. Kubíčkové ve vyjednávací skupině za zaměstnavatele poté, co byla námi vyzvána k rezignaci z pozice předsedkyně, považujeme za střet zájmů a obáváme se z její strany podjatosti. R. Kadlučka naše argumenty přijal a Ing. Kubíčkovou nahradil ve vyjednávací skupině Mgr. Dvorskou-Práškovou…

———————————————————————————————————————-

V průběhu prvního dne stávky mi volalo několik řidičů ze střediska Autobusy Hranečník, a ptali se mne, jak je možné, že člen Dílenského výboru Autobusy Hranečník p. Mxxxxxxx Kxxxxxxx pracuje, namísto toho, aby jako jeden z odborových předáků vedl stávku.

Zavolal jsem Mxxxxxx a zeptal se jej na to. Odpověděl mi, že mu bylo voláno z neznámého čísla a bylo mu řečeno, že pokud se připojí ke stávce, tak jeho manželce nebude prodloužena pracovní smlouva (pracovala v DPO na oddělení pohledávek), proto dostal strach a šel raději pracovat. Řekl jsem mu, že mne měl o tom informovat a že to tak v žádném případě nenecháme, protože právo na stávku je zaručeno Ústavou ČR.

Samozřejmě jsem se o tom zmínil před redaktorkou ČT p. Ivou Bartoňovou. Zeptala se mne, zda by byl p. Kxxxxxx ochoten udělat rozhovor na kameru. Řekl jsem, že se jej zeptám. Protože p. Bartoňová měla na starosti živé vstupy vesměs před ředitelstvím, tak pověřila svou kolegyni p. Dagmaru Famfulíkovou, aby zajela za ním natočit rozhovor. Zavolal jsem Mxxxxxx a vysvětlil mu, že je důležité, aby se veřejnost dozvěděla o těchto vyhrůžkách. Mirek se nejprve zdráhal. Ale jakmile dostal slíbeno, že bude natáčen ze zadu (nebude mu vidět do tváře) a že mu bude pozměněn hlas, tak nakonec s rozhovorem souhlasil. Po nějaké době mi volala Dagmar Famfulíková, že už s ním hovoří, ale že se mu do natáčení rozhovoru moc nechce. Tak jsem mu znova zavolal a uklidnil jej, že od nás dostane i právní zastoupení, pokud by se mu někdo chtěl mstít a taky jsem mu připomenul, že jako volený člen odborového orgánu požívá ochranu danou Zákoníkem práce, takže se nemá čeho obávat. Mxxxx se uklidnil a řekl, že to tedy na kameru řekne. Mezitím se mne před ředitelstvím DPO na tuto záležitost zeptala i Iva Bartoňová. Řekl jsem na kameru, co jsem věděl-samozřejmě tak jak bylo dohodnuto, tedy bez uvedení Mxxxxxx jména. Byl to živý vstup…

Po jeho skončení volala opět Dagmar Famfulíková, že M. Kxxxxxxx rozhovor definitivně odmítnul…  Tak, a mi zůstal „černý Petr“ v ruce. Nu což, i to se stává… Ředitel Kadlučka pak prohlásil, že pokud k něčemu podobnému došlo, tak že na to bude reagovat  s veškerou razancí. Co tím myslel, jsem zjistil cca 2 týdny po stávce, kdy jsem obdržel předvolání na Policii ČR k podání vysvětlení. Vyslýchající policista mi na závěr výslechu řekl, že z toho co doposud o případu ví mu vyplývá, že budu pravděpodobně obviněn z trestného činu pomluvy, případně z šíření poplašné zprávy. Při odchodu jsem mu řekl: „Tak fajn, ale k soudu přivedu dalších minimálně 20 řidičů z Hranečníku, kterým M. Kxxxxxxx  o anonymním telefonátu řekl také!“

Asi za měsíc mi pak přišlo oznámení o zastavení vyšetřování z důvodu důkazní nouze… 😀

Mxxxx si celou věc pravděpodobně vymyslel, potřeboval tak zakrýt svou slabost.

Tož tak na světě 🙂

 (pokračování zítra)

ODKAZY NA MÉDIA:

Aktuálně.cz