Stávka, den čtvrtý – 4.6.2011

Od Ivo Protivínský

Byla sobota, den kdy i bez stávky jezdí spoje omezeně, takže by se stávka v tento den projevila málo účinně. Vzhledem k tomu, že nám bylo jasné, že v pondělí musíme ve stávce pokračovat, proto jsme stávku jako takovou neukončili. Namísto toho jsme doporučili všem stávkujícím, kteří na dny víkendu 4. a 5.6.2011 měli v týdenním rozvrhu pracovní doby naplánovány směny, aby oznámili zaměstnavateli, že na tyto směny nastoupí. Pokud bychom v pátek 3.6.2011 stávku oficiálně ukončili a v pondělí 6.6.2011 pak ve stávce chtěli znova pokračovat, museli bychom dle zákona č.2/1991 Sb. o kolektivním vyjednávání, opět nechat hlasovat všechny zaměstnance o tom, zda se stávkou souhlasí. Což bychom v tak krátkém čase nebyli schopni realizovat.

autor: Dušan KUCHAŘ

Takže o víkendu se nic podstatného na naší straně neudálo.

Za zmínku však stojí proč většina řidičů trolejbusů a porubské tramvajové provozovny se do stávky vůbec nezapojila:

Členy tehdejšího Závodního výboru byli i

  • p. Lxxxxx Txxxxx-předsedkyně Dílenského výboru č. 02 Doprava Tramvaje Poruba.

Paní Txxxxx s celým svým tehdejším DV (5 členů) nejprve se stávkou vyjádřili souhlas. Stalo se tak na konferenci naší ZO 22.3.2011, které se účastnil i nový ředitel DPO R.Kadlučka, který když byl obeznámen s vyhlášenou stávkovou pohotovostí prohlásil, že napříč celým DPO bude hledat úspory a třetinu z nich dá zaměstnancům do odměn a 2 třetiny odevzdá na město.

Nám se tento postup příliš nezamlouval, protože nám bylo jasné, že pokud ředitel nenajde pod podlahou, či ve zdi své kanceláře ukrytý trezor s pokladem, tak mu nezbyde než hledat úspory mezi zaměstnanci, což by mohlo vést k propouštění.

Nicméně p.Txxxxx později začala postupně měnit názor na chystanou stávku a prohlašovala, že je třeba dát novému řediteli šanci, aby v DP našel peníze, které by pak zaměstnancům dal do mezd.

Těsně před stávkou prohlásila, že protože nám zaměstnavatel mzdy nesnižuje, ale naopak nám chce přidat 1,5 %, tak jejich DV nevidí ke stávce…

V první den stávky pak stála před branou střediska tramvají Poruba (vedoucí p. Pxxxx Uxxxxxx stál nedaleko od ní)  a příchozích řidičů se ptala, zda jdou stávkovat, nebo budou pracovat. Řidiči se jí dotazovali, zda bude stávkovat i ona. Odpovídala jim že nebude, protože s naší stávkou nesouhlasí… (Rozuměj „Nesouhlasí s naší stávkou za navýšení mezd“).  Naprostá většina řidičů tak zcela logicky usoudila, že nestojí-li před branou s pomyslným praporem revoluce jejich odborový předák, kterého si sami zvolili, že raději půjdou pracovat, než by později mohli mít problémy…

Nicméně i přesto se na středisku Doprava Tramvaje Poruba našlo 8 odvážných řidičů, kteří se postojem svého DV nenechali ovlivnit, či zastrašit a ke stávce se 1.6.2011 připojili. 

Na středisku Doprava Tramvaje Moravská Ostrava, byla situace opačná, kdy se do stávky zapojilo cca 60 % řidičů tramvají. Toho si byl zaměstnavatel vědom, proto část tramvajových spojů střediska Tramvaje Moravská Ostrava nahradil právě nestávkujícími porubskými řidiči a samozřejmě i brigádníky, o kterých jsem se již zmiňoval. Ve výsledku pak byl během stávky zajištěn tramvajový provoz alespoň v nedělním režimu tzn., že jezdila každá druhá tramvaj, než bývá v pracovní dny zvykem.

  • p. Oxxxxxx Pxxxxx-předseda Dílenského výboru č. 03 Doprava Trolejbusy. Ten pracoval jako výpravčí na středisku Trolejbusy a v DV dělal předsedu už dlouhá léta. V jejich tehdejším Dílenském výboru /DV/, byl mimo jiné ještě jako místopředseda další výpravčí p. Sxxxxx a službyvedoucí /dnes se tato pozice nazývá plánovač CP/. Zmiňuji se o tom z toho důvodu, že se vlastně jednalo o nadřízené zaměstnance řidičů, kteří těmto řidičům dělali odborové předáky. Jinými slovy, ve volbách do DV si odboráři na Trolejbusech zvolili své nadřízené-to nevymyslíš, to nepochopíš…  Připomínám, že od DV se očekává, že bude hájit oprávněné zájmy svých členů proti vedení střediska. Takže těžký střet zájmů…

Pan Pxxxxx byl velice zvláštní člen tehdejšího ZV, který byl bývalou předsedkyní ZO Ing.Exxx Kxxxxxxxxx zvláštně privilegován. Což vedlo k tomu, že se jednání ZV účastnil velice sporadicky. Dostával však vnitropodnikovou poštou veškeré tištěné materiály, se kterými měl povinnost seznamovat svou členskou základnu. Což však nedělal, protože dva dny před vyhlášenou stávkou se na mne obrátilo pár řidičů Trolejbusů a dožadovali se informací, které jim Pxxxxx nedal a naopak tvrdil, že o stávce nic neví a ani nemá žádné podklady. Takže jsme jim předali vše, co bylo třeba a řidičům na které jsme měli kontakty, byly rozeslány informace i prostřednictvím e-mailů.  V první den stávky byla situace obdobná jako na Tramvajích Poruba.  Naprostá většina řidičů nastoupila do práce, a protože trolejbusových linek nebylo mnoho, tak se i za pomocí brigádníků podařilo zaměstnavateli udržet trolejbusový provoz v režimu pracovních dní. I zde se našla skupina 7 řidičů, kteří se rozhodli již první den stávky připojit se k ní.

Takže důvodem k nepodpoření stávky na Tramvajích Poruba a Trolejbusech, byly dva slabé články v pomyslném řetězu vedení odborové organizace. Splnili úlohu užitečných idiotů ve prospěch zaměstnavatele, který byl velmi spokojen…

(pokračování zítra)

ODKAZY NA MÉDIA:

Týden v regionech

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1183909575-tyden-v-regionech-ostrava/411231100212022-tyden-v-regionech