Stávka, den šestý – 6.6.2011

Od Ivo Protivínský

Nadešlo pondělí. Očekávali jsme, s jakou nabídkou přijde vedení DPO.

Protože jednání mělo probíhat až po poledni, tak jsme vyrazili na obvyklou „zdravotní procházku“. Už na shromáždišti před ředitelstvím jsme si všimli, že protestujících je podstatně více, než předešlé dny. Zkusili jsme se spočítat a vycházelo nám číslo převyšující 750 osob. Další se k nám přidávali cestou, takže před samotnou radnicí nás už bylo okolo 850. Že nás bylo více, poznali zejména Městští policisté, kteří nás doprovázeli. Měli za úkol nás na přechodech pro chodce, vždy rozdělit, aby mohla projíždět MHD. Což se jim moc ale nedařilo… 😀

Taky si vzpomínám, jak v prvních dnech stávky jsme byli osočeni z toho, že na nestávkující řidiče pliveme, házíme vajíčka a kamení. Pokud k tomu někde skutečně došlo, tak to mohl být nastrčený provokatér, který s námi neměl nic společného. My jsme pouze na naše nestávkující kolegy volali, aby se přidali ke stávce, aby nás posílili, vždyť se jedná i o jejich mzdy…

Proto jsme taky naše stávkující a protestující účastníky vyzývali, že pokud někdo někoho zahlédne, že toto dělá, ať pořídí obrazový záznam a ten předáme PČR. Nikdo však nikdy nikoho neviděl. Dokonce ani novináři, kterých bylo vždy kolem našeho průvodu hodně, nikoho nespatřili. Z čehož se dá usuzovat, že si to někdo z nestávkujících vymyslel, nebo byl někým z druhé strany barikády požádán, aby to před novináři tvrdil.  Dnes se již pravdu nedozvíme…

V pátek 3.6.2011 mi zavolal redaktor MF Dnes p. Josef Gabzdyl a zeptal se, zda bych byl ochoten zúčastnit se hodinového on-line rozhovoru, kde by mi mohli čtenáři klást otázky, na které bych pak odpovídal. Měl jsem 2 podmínky: že se rozhovor bude konat v kanceláři ZV na ředitelství DPO a že budu mít k ruce zapisovatelku, které budu své odpovědi diktovat. J Bylo mi vyhověno částečně. Rozhovor se sice odehrával v naší kanceláři, ale ze zapisovatelky nebylo nic, této role se ujal sám redaktor Gabzdyl, který se krátce před jedenáctou hodinou dostavil… 😀

Celý on-line rozhovor najdete zde

Ve 14 hodin začalo poslední jednání o navýšení našich mezd, kterého se účastnil i primátor Kajnar s náměstkem pro dopravu Boháčem + celé vedení DPO. Za naší ZO se jednání zúčastnil celý stávkový výbor, který byl tvořen Ivanem Pokorným, Tomášem Eugelem, Petrem Smitalem, Janou Maloušovou, Martinem Veselým, Zdeňkem Štěpánkem, Ivo Mezihorákem, Jaroslavem Večeřou, Tomášem Frejkovským, Ing. Čestmírem Pokojským, Zbyňkem Hříbkem, Jarmilou Řezníčkovou, Mgr. Andreou Steinbauerovou (z právního oddělení OS DOSIA) a mou maličkostí.

Teprve na tomto jednání jsme dostali jinou nabídku než doposud. Dělníci 5 % do tarifní mzdy a 1 % do výkonnostní odměny, Řidiči a THZ 4 % do tarifní mzdy a 1 % do výkonnostní odměny.

Teprve na tomto jednání se zaměstnavatel zavázal, že členům naší odborové organizaci bude i nadále srážet ze mzdy členské příspěvky a odvádět je na účet ZO, tak jak tomu bylo doposud.

Toto bylo dohodnuto cca před 17. hodinou. Následně byli poinformováni i novináři, kteří celý den kolem ředitelství kroužili jak supi. Stávkový výbor ještě vydal oznámení pro všechny zaměstnance DPO, že stávka bude o půlnoci 6. 6. 2011 ukončena a mohl konečně odejít domů…

Svazová právnička Andrea Steinbauerová, místopředsedkyně Jarmila Řezníčková a já jsme však museli zůstat v kanceláři a čekali jsme, až podniková právnička Mgr. Dvorská-Prášková, společně s personalistkou p. Tučnou a Ing. Kubíčkovou „dopilují“ znění Kolektivní smlouvy a Mzdové dohody. Toto nám pak předali a my vše slovo od slova, čárku od čárky, tečku od tečky zkontrolovali. Nesrovnalosti jsme dořešili a schválili finální verzi, kterou jsme měli následně podepsat. K tomu došlo v 23:45 v kanceláři ředitele Kadlučky. Konečně jsme mohli jít domu i my.

Následující den byl v přípravách na odjezd na jednání Pléna sekce MHD OS DOSIA. Večer jsem si pak znovu pročítal podepsané dokumenty a zdálo se mi, že něco není v pořádku. Okamžitě jsem kontaktoval jak místopředsedkyni Jarku, tak i právničku Andreu. Zjistili jsme, že verze, která nám byla předložena v kanceláři ředitele k podpisu, byla odlišná od verze, kterou jsme prostřednictvím e-mailů schvalovali. Hned druhý den, po příjezdu do Prahy jsem volal Mgr.Dvorské-Práškové a reklamoval jsem podepsané dokumenty. Sdělila mi, že bývá dobrým zvykem si vše přečíst, než to podepíšu. 🙁

Zavolal jsem tedy řediteli Kadlučkovi a informoval jej o tom, k čemu došlo. Taky jsem mu řekl, že vždy se strany smlouvy dohodnou na znění verze, kterou si vzájemně odsouhlasí, a teprve tato dohodnutá verze se vytiskne. Podpis je již závěrečným aktem, kdy se se již pouze podepisuje a nečte znova celá smlouva, či dokument. A že to ze strany zaměstnavatele vnímáme jako podraz a pokud nedojde k nápravě, tak vše zmedializujeme a budeme informovat členskou základnu. R. Kadlučka se zachoval férově a v pátek 10.6.2011 byla Kolektivní smlouva podepsána v původně dohodnuté verzi…

Ještě malý dovětek: Mgr. Dvorská-Prášková se následně stala vedoucí odboru řízení lidských zdrojů. Nemusím ani zdůrazňovat, že nás Odbory, neměla  příliš v lásce… Museli jsme se s ní však potýkat dalších 5 let, kdy z kraje roku 2016 odešla z DPO a na její místo nastoupila Mgr. Seidlerová. Porovnání by vyznělo jako pomyslné nebe a dudy…

A ještě něco málo ze staré verze webu ZDE

ODKAZY NA MÉDIA:

Studio 6 – živý vstup

Studio ČT 24 – živý vstup

Události v regionech

Týden

MF Dnes