Jednání s Primátorem

Od Ivo Protivínský

Vážené kolegyně a kolegové,
na předchozím jednání dne 2.9.2015, sdělil Primátor Ing.Tomáš Macura MBA, že na další navýšení mezd v Dopravním podniku (mimo dohodnuté navýšení garantované uzavřenou Kolektivní smlouvou), nemá město finanční prostředky, neboť příjmy města každoročně klesají.Dne 21.09.2015 proběhlo následné společné jednání náměstka Primátora města Ostravy Ing.Ivo Hařovského, ředitele DPO Ing.Romana Kadlučky PhD, a zástupci obou odborových organizací působících v Dopravním podniku Ostrava.
Opětovně byla projednána kritická personální situace ve společnosti a možné návrhy řešení této situace.

Odbory byl mimo jiné vznesen požadavek, aby případné úspory v DPO za rok 2015 dosahované různými faktory a z části vyplácené v rámci motivační odměny „Podíl na úsporách“ za rok 2015, nebyly odváděny tedy vráceny městu, ale aby uspořená částka byla vyplacena všem zaměstnancům DPO, formou jednorázové odměny, a případně také z části použita na opravy a rekonstrukci vybraných sociálních zařízení řidičů (dle dohody s odborovými organizacemi a výší úspor) v rámci zkvalitnění pracovních a BOZP podmínek zaměstnanců.

Náměstek Primátora Ing. Hařovský přislíbil informovat Radu Města o našem návrhu.
O dalším Vás budeme informovat.

Ivo Protivínský
předseda ZO OS DOSIA při DPO a.s.