Vážené kolegyně a kolegové,

Od Ivo Protivínský

dne 29. 3. 2016 se konala dvakrát odložená schůzka s Primátorem města Ostrava Ing. Tomášem Macurou, MBA a Radním pro dopravu JUDr. Lukášem Semerákem, které se spolu se mnou zúčastnila místopředsedkyně ZO p. Jarka Řezníčková a člen našeho ZV Ing. Čestmír Pokojský. Předmětem schůzky byl náš požadavek na vyplacení druhé třetiny částky, která byla v loňském roce ušetřena /jedna třetina již byla vyplacena v motivační odměně Podíl na úsporách/. Primátor nám vysvětlil, že tyto peníze by rádi investovali do zvýšení bezpečnosti a čistoty v prostředcích MHD. Nicméně se přiklonil k názoru, že i v příštím roce by oproti Kolektivní smlouvě měla mzda růst. S tímto souhlasil i Radní Semerák.
Výsledkem společného jednání je tedy příslib jak Primátora Macury, tak i Radního Semeráka, že před koncem roku /nenastanou-li nepředvídatelné ekonomické potíže/ se sejdeme a doladíme nulový růst tarifních mezd (dohodnutý předchozím vedením města) v KS na příští rok.
Primátor v této souvislosti prohlásil, že se s námi ztotožňuje, takže si dokáže představit, že i v příštím roce by měla naše tarifní mzda růst o 2 % / nárůst průměrné mzdy cca o 3 %/.

Ivo Protivínský
předseda ZO OS DOSIA při DPO a.s.