Práce přesčas

Od Ivo Protivínský

Poslední dobou se na nás obracejí řidiči a stěžují si na množství zaměstnavatelem nařízené práce přesčas.

V této souvislosti je třeba připomenout, že zaměstnavatel může dle § 93 ZP z vážných provozních důvodů nařídit zaměstnanci práci přesčas /max. 150 hodin za rok/.
Pokud však zaměstnanec vlivem odpracovaných předchozích směn se cítí být unavený, má nejenom právo, ale i zákonnou povinnost tuto přesčasovou práci odmítnout. A to i přesto, že nebyl naplněn zákonem daný max. limit 150 hodin.

Zodpovědnost za to, že řidič na směnu nastoupí řádně odpočatý, nese na svých bedrech zaměstnanec /řidič/, nikoliv zaměstnavatel!!!

Za odmítnutí takto nařízené práce přesčas nesmí být zaměstnanec zaměstnavatelem nijak potrestán! Pokud by se tak přece jen stalo, nechť se zaměstnanec obrátí na svého předsedu DV, anebo přímo na mne.

Ivo Protivínský
předseda ZO OS DOSIA při DPO a.s.