Mimořádná odměna

Od Ivo Protivínský

Výbor ZO OS DOSIA při DPO a.s., na svém řádném zasedání dne 24.7.2019, projednal situaci týkající se vyplacení mimořádné odměny a přijal jednomyslně toto usnesení: Zástupci Výboru ZO se dne 7.3.2019 zúčastnili schůzky s Primátorem Macurou, kterého obeznámili s vývojem mezd v Dopravních podnicích v ČR a našem regionu. Vzhledem k vývoji mezd v DPO,…

Informace

Od Ivo Protivínský

Vážené kolegyně a kolegové, před nedávnem jsme vás informovali o naší schůzce s Primátorem Macurou, která proběhla 7. 3. 2019, na které jsme jej žádali o mimořádné navýšení mezd nad rámec platné Kolektivní smlouvy, které by bylo stejnoměrně rozděleno mezi všechny zaměstnance DPO. Primátor uznal naše argumenty a řekl, že se spojí s Generálním ředitelem…

Kolektivní vyjednávaní

Od Ivo Protivínský

Ve středu 27.3.2019 bylo oficiálně zahájeno kolektivní vyjednávání.Společně s druhou odborovou organizací jsme zaměstnavateli předali návrh na změnu Kolektivní smlouvy a Mzdové dohody.Se zaměstnavatelem jsme se předběžně shodli na tom, že Kolektivní smlouvu uzavřeme na dobu 4 let a Mzdovou dohodu na 2 roky. Délka platnosti Mzdové dohody bude závislá od progresivnosti sjednaného růstu mezd.…