Změny smluv

Od Ivo Protivínský

Vážené kolegyně a kolegové, obrátil se na nás náš člen pan Dušan S. (řidič střediska Autobusy Hranečník), kterému oznámil jeho vedoucí, že v dubnu 2019 má pan Dušan S. nárok na starobní důchod. Proto mu dal k podpisu dohodu o ukončení pracovního poměru s tím, že pokud bude chtít jako důchodce pracovat dále, dostane novou…

Dovolená

Od Ivo Protivínský

V posledních dnech se Dopravním podnikem přehnala smršť, na téma plánování dovolené. Je na místě připomenout co tomu předcházelo.Kdo pracuje v DPO více jak 6 let tak si jistě vzpomene na dobu, kdy se dovolená plánovala ve dvou termínech. Protože jsme však požadovali, aby zaměstnavatel plnil to, co mu nařizuje zákon 262/2006 Sb., tedy aby…