Stávka, den první – 1.6.2011

Od Ivo Protivínský

Počínaje půlnocí začala časově neomezená stávka. Všichni zaměstnanci, kteří se rozhodli do stávky zapojit, se v brzkých ranních hodinách shromažďovali před jednotlivými pracovišti.

zdroj: MF Dnes

Dle rozhodnutí Stávkového výboru byli stávkující označeni žlutými výstražnými vestami (k tomu se pojí dnes už úsměvná vzpomínka, kdy tehdejší vedoucí Odboru řízení lidských zdrojů Mgr. Dvorská Prášková nás osočila z toho, že vesty jsme dostali od zaměstnavatele a nyní je ve stávce zneužíváme). 😂

Před každým střediskem byli i členové Výboru ZO-Stávkového výboru a jednotlivých Dílenských výborů. Zajišťovali, aby nikdo nikoho nenapadal, nebyl poškozován majetek DPO, nebyl požíván alkohol apod. Dle Zákona o kolektivním vyjednávání (č. 2/1991) jsme také nesměli nikomu (stávkokazům) bránit v práci…

Já osobně byl před vjezdem na Hranečníku. Zde jsme nerozhodnuté zaměstnance vyzývali k připojení se ke stávce. Některé se přesvědčit podařilo. Jiní pokývali hlavou a nastoupili do práce… Vzpomínám si, že byli i takoví, kteří si málem polámali nohy, jak pelášili do autobusu, aby mohli vyjet za stávkující. A kdyby to bylo možné, tak by snad řídili i dva vozy najednou… Příslušní vedoucí zaměstnanci DPO zmobilizovali veškeré síly k tomu, aby doprava byla omezena co nejméně…

Zde je na místě nutno zmínit, že zaměstnavatel od okamžiku vyhlášení stávky Výborem ZO spustil těžkou masáž zaměstnanců, hrál na city a v některých případech docházelo ze strany zaměstnavatele i k nátlaku a to zejména na řidiče MHD. Ne všichni odolali a cílenému tlaku zaměstnavatele podlehli. Každý své selhání nějak zdůvodňoval: Někdo říkal, že má pracovní smlouvu na dobu určitou, že platí hypotéku, někdo měl půjčky, leasing, jiný že nedostane dovolenou tak, jak ji má u službyvedoucího objednánu, někdo měl strach, že bude sundán z turnusu, či přiděleného kurzu atd.

Protože zaměstnavatel vydal příkaz, že stávkující nesmí vstupovat na pracoviště, dohodli jsme se, že ráno na 8 hodinu se přesuneme do parčíku mezi ředitelstvím DPO a Domem umění. Tam jsme se dohodli, že vyrazíme na „zdravotní procházku“ po Nádražní ulici, přes Suchardovu na Sokolskou, kolem Trolejbusové provozovny až k radnici. Cestou jsme procházeli přes všechny přechody pro chodce a tím blokovali jezdící MHD. Řidiče, kteří nestávkovali, ale projížděli kolem nás, jsme vyzývali, aby se k nám přidali. V několika málo případech se tak i stalo. Např. řidič trolejbusu po příjezdu na konečnou zavolal radiostanicí na DD, že se připojuje ke stávce, takže s trolejbusem jede do Vozovny. Před radnicí jsme delší čas korzovali po přechodech pro chodce na kruhovém objezdu.

zdroj: MF Dnes

Naši „procházku“ jsme zakončili mítinkem pod okny Primátora před Novou radnicí. Zde jsme do megafonu opět zopakovali své požadavky, přečetli e-maily s vyjádřenou podporou od kolegů odborářů z jiných DP.Odpoledne se pak konalo další jednání s vedením DPO, tentokrát i za účasti náměstka Primátora pro dopravu Boháče z ČSSD. Výsledek jednání 1,5 % do tarifních mezd. Ředitel Kadlučka pak nabídku vylepšil tím, že pokud se vzdáme týdne dodatkové dovolené, tak navýšení průměrné mzdy by bylo 3,5 %. Na tuto hru s čísly jsme však odmítli přistoupit protože tarifní a průměrná mzda nejsou jedno a to samé… 😉

(pokračování zítra)

ODKAZY NA MÉDIA 1.6.2011:

Živý vstup ve Studiu 6
Dopolední Události
Události v regionech
Moravskoslezský deník
Mladá Fronta dnes