Deset let od stávky…

Od Ivo Protivínský

Stávka, den mínus 1 – 31.5.2011

Dne 1.6.2021 uplyne 10 let od stávky na podporu kolektivního vyjednávání. Protože je lidská paměť krátká a také mnozí z vás v té době ještě nebyli zaměstnanci DPO, chceme Vám tuto událost připomenout. Každý den, zde umístíme souhrn nejdůležitějších událostí, včetně odkazů na média…

zdroj: Moravskoslezský deník

Co tedy stávce předcházelo?

 • Kolektivní vyjednávání bylo zahájeno předáním návrhů zaměstnavateli v listopadu 2011. Vzhledem k tomu, že v předchozím roce byly z důvodu krize mzdy „zmraženy“, požadovali jsme navýšení tarifních mezd o 15%. Zaměstnavatel náš návrh odmítnul a nabídnul navýšení tarifních mezd o 1.5 % .
 • K 31.12.2010 skončil v pozici ředitele DPO Ing. František Kořínek, který se od 1.1.2011 stal ředitelem Ekovy Electric.
 • V dalším kole tehdejší Dopravní náměstek Ing. David Mlčák (který byl pověřen řízením DPO), oznámil, že dokud nebude městem jmenován nový ředitel DPO, tak se odmítá s námi o navýšení mezd bavit.
 • Navrhli jsme zaměstnavateli jednání před zprostředkovatelem. Toto zaměstnavatel odmítnul.
 • 15.3.2011 nastoupil jako ředitel DPO Ing. Roman Kadlučka.
 • 22.3.2011 byla konferencí ZO OS DOSIA při DPO a.s. vyhlášena stávková pohotovost jako vyjádření nespokojenosti s dosavadním přístupem zaměstnavatele ke kolektivnímu vyjednávání. Na této konferenci se také hlasovalo o možnosti vyhlášení stávky. Hlasování dopadlo jednoznačně pro stávku. Konference dále odsouhlasila snížení našeho požadavku na navýšení tarifních mezd o 8 %. Této konference se zúčastnil i ředitel Kadlučka. Navrhoval hledat v rámci DPO úspory a z takto ušetřených financí chtěl 1/3 rozdělit v odměnách za úspory zaměstnancům a 2/3 vrátit městu.
 • Ani zapojení nového ředitele do kolektivního vyjednávání nevneslo žádnou naději na změnu postoje zaměstnavatele.
 • Po uplynutí zákonné lhůty jsme požádali Ministerstvo práce a sociálních věcí o přidělení zprostředkovatele.
 • Ministerstvo našemu požadavku vyhovělo a 19. 4. 2011 proběhlo v Brně jednání před zprostředkovatelem JUDr. Vilémem Peřinou. Zprostředkovatel se sešel nejprve s naší vyjednávací skupinou. Po vyslechnutí našich argumentů nám oznámil, že si dokáže představit, že doporučí růst tarifních mezd o 4-4,5%. Poté se sešel s vyjednávací skupinou za zaměstnavatele. Když jsme byli opět pozváni k jednacímu stolu-tentokrát již obě vyjednávací skupiny společně- nastal obrat o 180°. Zprostředkovatel nám oznámil, že po zvážení všech argumentů zaměstnavatele se musí přiklonit k jeho návrhu, tedy k návrhu na navýšení tarifní mzdy o 1,5%. V tomto duchu také vydal písemné doporučení.
 • Nastalá situace byla projednána v jednotlivých Dílenských výborech a následně byl Výborem ZO odsouhlasen další postup. V souladu se zákonem o kolektivním vyjednávání bylo zahájeno mezi zaměstnanci hlasování o souhlasu se stávkou.
 • Zaměstnanci DPO vyslovili většinový souhlas se stávkou.
 • 26. 5. 2011 Výbor ZO ustanovil stávkový výbor, který následně rozhodnul a vyhlášení časově neomezené stávky , která začne 1. 6. 2011 o půlnoci. Současně byl zaměstnavateli předložen vstřícný návrh na navýšení tarifních mezd o 5 %.
 • 31. 5. 2021 svolal ředitel Kadlučka na střediscích Autobusy Poruba, Tramvaje Moravská Ostrava a Autobusy Hranečník, mítinky se zaměstnanci, kterých se zúčastnil i náměstek primátora pro dopravu Aleš Boháč (ČSSD). Na mítincích se snažili přesvědčit zaměstnance, aby nestávkovali.

(pokračování zítra)

ODKAZY NA MÉDIA

Události v regionech plus 31.5.2011

Studio ČT 24 31.5.2011

Události v regionech 31.5.2011

Moravskoslezský deník 24.3.2011

Moravskoslezský deník 27.5.2011

Moravskoslezský deník 29.5.2011

Moravskoslezský deník 30.5.2011