Prodáno či Rozděleno?

Od Ivo Protivínský

„A K T U Á L N Ě:
Na všech střediscích, právě v těchto dnech, probíhá dle Petičního zákona sbírání podpisů všech zaměstnanců, pod Petici proti rozdělení DP Ostrava. Vyzýváme všechny zaměstnance DPO, kterým není lhostejný osud firmy, aby vyjádřili svůj nesouhlas s tímto nezvratným aktem, který bude mít v důsledku negativní dopady zejména na zaměstnance DP Ostrava, ale také i na cestující veřejnost!

Vzhledem k situaci, kdy politická reprezentace našeho města-resp.zastupitelstva města Ostravy, nechala vypracovat Koncepční studii, která pokud by byla uplatněna v praxi, by ve svém důsledku znamenala rozdělení DP Ostrava na více částí se všemi negativními dopady na zaměstnance, nechal náš ZV ve spolupráci s OS DOSIA vypracovat Oponenturu, která obsahuje argumenty proti nutnosti restrukturalizace v této podobě.

Tato Oponentura byla spolu s dopisem ZV ZO OS DOSIA při DPO a.s. zaslána primátoru města Ostravy, radě a Zastupitelstvu statutárního města Ostravy a dále všem politickým klubům zastupitelstva.

CELÉ ZNĚNÍ DOPISU ZDE