Neplatná výpověď

Od Ivo Protivínský

Dne 01.10.2009 proběhlo jednání Okresního soudu v Ostravě, ve věci sporu o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, dané zaměstnavatelem (DPO) našemu kolegovi Petru Smitalovi (předseda DV Autobusy Hranečník).
Soud po zvážení všech svědeckých výpovědí a předložených důkazů rozhodnul, že výpověď je neplatná.
Rozsudek zatím nenabyl právní moci.