Právní ochrana členů Odborů

Od Ivo Protivínský

Vážené kolegyně a kolegové,

nezávisle na sobě se mi v tomto týdnu ozvali 3 naši členové-řidiči, kteří od Právního oddělení DPO obdrželi předvolání k jednání o škodě, kterou měli v minulosti způsobit. Zvláštní na tom je skutečnost, že se jedná o události staré více jak 2 i 3 roky. Při tehdejším projednávání řidiči svou vinu odmítli a věc se s nimi dále neřešila…

Z uvedeného vyplývá, že Právní oddělení DPO začalo vynakládat úsilí, aby i tyto události s nejasným zaviněním byly dotaženy do „úspěšného konce“. Úspěšného pro zaměstnavatele… (podotýkám, že se nejedná o žádné malé částky).


Aby se naši kolegové mohli účinně bránit, bude jim poskytnuta právní ochrana.

Je však možné, že takových předvolání bude rozesláno mnohem více, než jsem uvedl. Pokud by se tedy stalo, že by někdo další obdržel podobné předvolání, a je přesvědčen o své nevině, neprodleně mne kontaktujte, dohodneme se na dalším postupu.

S pozdravem


Ivo Protivínský

předseda ZO OS DOSIA při DPO a.s.