Pomoc našim členům

Od Ivo Protivínský

Vážené kolegyně a kolegové,

vlivem současné situace s COVID-19, mají mnohé rodiny zvýšené náklady spojené s pořizováním dezinfekcí, roušek, respirátorů, rukavic, se zvýšenou hygienou apod. Zatímco příjmy rodin mohou být právě kvůli dodržování nezbytných Vládních opatření omezené, či dokonce snížené.

Výbor ZO OS DOSIA při DPO a.s. a jednotlivé Dílenské výbory působící na vašich střediscích, vědomy si výše uvedených faktů, se rozhodly pomoci svým členům finančně pořízením poukázek do OD Kaufland a to tak, že Výbor ZO uvolnil z rozpočtové rezervy částku 200,- Kč na každého člena ZO. K této částce přidá každý Dílenský výbor dle svých rozpočtových možností ještě částku ve výši 100-300 Kč.

Poukázky se již na vašich střediscích vydávají, anebo v nejbližší době vydávat začnou. Jejich platnost je 4 roky a lze je použít ve všech OD Kaufland v celé ČR.


Ivo Protivínský

předseda ZO OS DOSIA při DPO a.s.