Neproplácení svátků

Od Ivo Protivínský

Ve čtvrtek 16.10.2008 v 09:00 hodin (v budově A, číslo dveří 11), proběhne u Krajského soudu v Ostravě odvolací řízení proti rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 12.06.2008, ve věci neproplácení svátků řidičům dělených směn Dopravním podnikem Ostrava.Žalobu podal pan Ivan Pokorný ze střediska Tramvaje Moravská Ostrava.
Okresní soud ve svém rozsudku ze dne 12.06.2008 dospěl k závěru, že obvyklým pracovním dnem žalobce je pondělí až pátek, proto má žalovaný povinnost proplácet žalobci náhradu mzdy za dny, kdy mu směna odpadne vlivem svátku