Navýšení mezd

Od Ivo Protivínský

Vážené kolegyně a kolegové,

ve středu 21. 3. 2018, jsme se sešli s Radním pro dopravu JUDr. Semerákem. Tak jak jsme se předběžně dohodli již na konferenci naší ZO OS DOSIA při DPO a.s. 7. 12. 2017, projednávali jsme další možnosti navýšení dotace města pro DPO, které by bylo využito pro další růst mezd nad rámec dohodnutý v Kolektivní smlouvě.
JUDr. Semerák nás informoval, že v tuto chvíli dojde k částečnému navýšení mezd u nízkopříjmových zaměstnanců v dělnických profesích.
Dále jsme se shodli, že bude nutno operativněji reagovat na vývoj trhu práce a to zejména v regionu, a předejít tak k případnému odchodu kvalifikovaných odborníků v dělnických profesích a řidičů MHD. Navýšení mezd by mělo proběhnout v pololetních cyklech tedy k 1. 5. 2018 a dále pak k 1. 11. 2018. Pokud nedojde k nepředvídaným ekonomickým potížím, měl by se tento cyklus opakovat i v roce 2019.

Dle názoru radního Semeráka je DPO nejpodinvestovanější městskou firmou v Ostravě. Už v loňském roce 20. dubna na jarní konferenci naší ZO, vyslyšel naše připomínky k žalostnému stavu např. technologických vozidel, takže byly na jeho úseku rozjety investice pro jejich obnovu. Další investice do DPO má město v plánu.

Připomínám, že mezi zástupci města a odbory došlo k první shodě na řešení účinnějšího způsobu zvýšení konkurenceschopnosti DPO na trhu práce, již na jednání před rokem, tedy 21.3.2017.

Ivo Protivínský
předseda ZO OS DOSIA při DPO a.s.