Kolektivní vyjednávání před zprostředkovatelem

Od Ivo Protivínský

Vážené kolegyně a kolegové,

dne 19. 04. 2011, proběhlo jednání ve věci sporu o uzavření dodatku ke Kolektivní smlouvě před zprostředkovatelem v Brně. Zprostředkovatel se sešel nejprve s naší vyjednávací skupinou. Po vyslechnutí našich argumentů nám oznámil, že si dokáže představit, že doporučí růst tarifních mezd o 4-4,5%. Poté se sešel s vyjednávací skupinou za zaměstnavatele. Když jsme byli opět pozváni k jednacímu stolu-tentokrát již obě vyjednávací skupiny společně- nastal obrat o 180°. Zprostředkovatel nám oznámil, že po zvážení všech argumentů zaměstnavatele se musí přiklonit k jeho návrhu, tedy k návrhu na navýšení tarifní mzdy o 1,5%. V tomto duchu také vydá písemné doporučení, které nám bude zasláno v příštím týdnu.
Po obdržení písemného doporučení se sejde Závodní výbor a projedná další postup.
O dalších krocích budete včas informováni.

Za vyjednávací skupinu

Ivo Protivínský