Kolektivní vyjednávání

Od Ivo Protivínský

V pátek 20. 05. 2011 proběhlo 5. kolo kolektivního vyjednávání. Vyjednávací skupina za změstnavatele zopakovala, že k navýšení tarifní mzdy o více než 1,5% nemá finanční prostředky.Vyjednávací skupina za zaměstnance oznámila, že očekává, že akcionář (město) nalezne ve svém rozpočtu finanční rezervu, ze které by navýšil Dopravnímu podniku Ostrava dotaci(kterou předtím nevykryl v plné výši) a že kolektivní vyjednávání před zprostředkovatelem považuje za ukončené.
S jednáním před dalším zprostředkovatelem, anebo rozhodcem vyjednávací skupina za zaměstnance nesouhlasí a bude postupovat v souladu se zákonem o kolektivním vyjednávání.