Jablonecká výzva

Od Ivo Protivínský

Předsednictvo sekce MHD OS DOSIA projednalo „Jabloneckou výzvu“ a přijalo následující stanovisko – /ZDE/.
S Dopravním náměstkem Ing. Mlčákem byla dohodnuta výjimka z ustrojové kázně, tzn.že zaměstnanci z řad řidičů, kteří výzvu chtějí podpořit, mohou dnes 15.10.2015, mít během směny na sobě oblečenu výstražnou bezpečnostní vestu.