Centralizace službyvedoucích

Od Ivo Protivínský

Vážené kolegyně a kolegové.

Dnes (19.10.2017) se konala schůzka s Ing. Mlčákem, na které byli zástupci obou odborových organizací seznámeni se záměrem Dopravního náměstka realizovat provozní změny na úseku Doprava, týkající se službyvedoucích-jejich centralizaci do sídla společnosti.Dle jeho slov smyslem tohoto opatření je racionalizace a lepší organizace jejich práce. Protože tato záležitost je složitější, podílí se na její přípravě pracovní skupina jmenovaná DN, tak aby byla připravena k uvedení do života. Následně bude se zástupci odborových organizací tento záměr projednán, včetně všech detailních technických podrobností.

V reakci na naše připomínky dále oznámil, že v tuto chvíli je bezpředmětné probírat jednotlivé detaily, protože ještě není zcela rozhodnuto o všech podrobnostech. Následná realizace by se měla konat někdy v průběhu roku 2017.

Za naši ZO, se jednání zúčastnili zástupci všech Dílenských organizací působících na dopravních střediscích.