Navýšení mezd

Od Ivo Protivínský

Vážené kolegyně a kolegové, na schůzce s Radním pro dopravu JUDr. Semerákem, která se konala 21.3.2018/viz článek níže/, nám bylo přislíbeno navýšení mezd nad rámec Kolektivní smlouvy.Počínaje od 1.10.2018 (tedy o měsíc dříve, než bylo původně plánováno) dojde k navýšení tarifních mezd řidičů všech trakcí MHD o 2,60 Kč/hod. (cca + 500,-Kč/měsíc).Dále dojde k mimořádnému…