Pololetní odměna

Od Ivo Protivínský

Vážené kolegyně a kolegové, dnes jsme obdrželi oficiální informaci o pololetní odměně: Představenstvo společnosti na svém jednání dne 16.04.2018 schválilo výplatu pololetní odměny za 1. pololetí 2018v celkovém objemu 4.349.175,-Kč, což činí9,09 % z průměrného hrubého měsíčního výdělku zaměstnance, kterého dosáhl za výkon práce v rozhodném období, tj. v období od 1.11.2017 do 30.04.2018. Odměna…