Jednání s Primátorem

Od Ivo Protivínský

Vážené kolegyně a kolegové,na předchozím jednání dne 2.9.2015, sdělil Primátor Ing.Tomáš Macura MBA, že na další navýšení mezd v Dopravním podniku (mimo dohodnuté navýšení garantované uzavřenou Kolektivní smlouvou), nemá město finanční prostředky, neboť příjmy města každoročně klesají.Dne 21.09.2015 proběhlo následné společné jednání náměstka Primátora města Ostravy Ing.Ivo Hařovského, ředitele DPO Ing.Romana Kadlučky PhD, a zástupci…