Podíl na úsporách za rok 2014

Od Ivo Protivínský

Dnes, 23.02.2015, jsme od zaměstnavatele obdrželi oznámení, že v souladu s platnou kolektivní smlouvou bude ve výplatě za měsíc únor 2015 vyplacena pobídková mzdová složka Podíl na úsporách za rok 2014.Výše konkrétní hodinové částky Podílu na úsporách za rok 2014, jež je v návaznosti na dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě č. 1/2014: Kolektivní smlouva…