JUBILANTI 2012

Od Ivo Protivínský

V pátek 12.10. 2012, se v společenském sále Ústředních dílen v Ostravě-Martinově, konalo již tradiční setkání členů naší ZO z řad seniorů. Setkání proběhlo v srdečném duchu. Jubilantům byly předány dárkové balíčky od odborové organizace a tašky s propagačními a reklamními materiály od vedení společnosti.Poté se rozproudila debata mezi oslavenci, kteří tak zavzpomínali na odpracovaná…