JUBILANTI 2012

Od Ivo Protivínský

V pátek 12.10. 2012, se v společenském sále Ústředních dílen v Ostravě-Martinově, konalo již tradiční setkání členů naší ZO z řad seniorů. Setkání proběhlo v srdečném duchu. Jubilantům byly předány dárkové balíčky od odborové organizace a tašky s propagačními a reklamními materiály od vedení společnosti.Poté se rozproudila debata mezi oslavenci, kteří tak zavzpomínali na odpracovaná léta v Dopravním podniku Ostrava.

Za vedení společnosti přišli poblahopřát p.Roman Kadlučka-ředitel, p.Martina Dvorská Prášková-vedoucí odboru personálního, p.David Mlčák-dopravní náměstek a p.Zdeněk Jasek-vedoucí odboru silniční vozidla.

Ještě jednou přejeme všem jubilantům pevné zdraví do dalších let.

Fotografie ze setkání, pořízené Jarmilou Řezníčkovou – ZDE.

Fotografie ze setkání, pořízené Dušanem Stračánkem – ZDE.