Zrušení svozů

Od Ivo Protivínský

V pátek 30.09.2011, nás Dopravní náměstek Ing.Mlčák a vedoucí odboru Doprava Ing.Hladký seznámili se záměrem zrušit podstatnou část režijních zaměstnaneckých spojů – tzv. SVOZŮ. Tento záměr jsme spolu s Místopředsedkyní odmítli jako hrubě asociální. Vlivem možného zkrácení reálné doby k odpočinku řidičů, by se výsledná úspora mohla negativně projevit jak ve zvýšené nehodovosti, tak i…

Krácení výkonnostní odměny

Od Ivo Protivínský

Vážené kolegyně a kolegové, ti z vás, kteří jste se fyzicky zúčastnili červnové stávky na podporu kolektivního vyjednávání, jste ve vyúčtování mzdy za měsíc červen 2011zcela jistě postřehli, že vám byla výkonnostní odměna zkrácena. Dle našeho názoru neoprávněně.Z tohoto důvodu je jako 1.krok zapotřebí podat písemnou reklamaci u svého nadřízeného vedoucího pracovníka.Formulář pro reklamaci je…