Zrušení svozů

Od Ivo Protivínský

V pátek 30.09.2011, nás Dopravní náměstek Ing.Mlčák a vedoucí odboru Doprava Ing.Hladký seznámili se záměrem zrušit podstatnou část režijních zaměstnaneckých spojů – tzv. SVOZŮ.

Tento záměr jsme spolu s Místopředsedkyní odmítli jako hrubě asociální. Vlivem možného zkrácení reálné doby k odpočinku řidičů, by se výsledná úspora mohla negativně projevit jak ve zvýšené nehodovosti, tak i ve zvýšené fluktuaci zaměstnanců.