ZÁJEZD

Od Petr Grecula - Administrátor

Vážené kolegyně a kolegové,

Ve spolupráci s CK Vesna tours nabízíme našim členům volná místa na jednodenním zájezdu na Velehrad a zámek Buchlovice.

Termín: pátek 3.5.2024

Cena: 650,-Kč /plná cena 1.350,-Kč-rozdíl hradí ZO/

CENA ZAHRNUJE:

– dopravu plně klimatizovaným autobusem

– vstupné na prohlídku baziliky na Velehradě

– vstupné na prohlídku zámku v Buchlovicích

– vstupné do zámecké zahrady v Buchlovicích

– průvodce CK

– pojištění CK proti úpadku

– DPH

PROGRAM ZÁJEZDU:

06:00– 06:15 odjezd od Domu Kultury.

10:00 – 12:00 prohlídka baziliky na Velehradě

12:00 – 13:00 prohlídka zámku v Buchlovicích

13:00 – 14:00 prohlídka zámecké zahrady

14:00 – 16:00 volný program – dle dohody s průvodcem

16:15 – 16:30 odjezd do Ostravy

18:30 – 19:30 předpokládaný návrat.

Účastnický poplatek za zájezd ve výši 650,-Kč, je nutno uhradit nejpozději do 28.4.2024 buďto:

– hotově v kanceláři ZO (pondělí a čtvrtek v době 7-15 hodin)

– nebo na převodem na č.ú. 118308/5500vs. 352024,

do zprávy pro příjemce napsat „jméno a příjmení-Zájezd“

(např. „Jan Novák-Zájezd“)

Vyřizuje: Magdaléna Habrnálová, tel.: 732 611 090 , 597 402 383