ZÁJEZD NA SLOVENSKO-BOJNICE

Od Ivo Protivínský

Pátek 06.05.2022

CENA – 500,-Kč/člen, rodinný příslušník.Pokud je rodinný příslušník členem druhé odborové organizace, činí pro něj cena zájezdu 950,-Kč

Nástupní místo – parkoviště naproti Domu Kultury města Ostravy

Přistavení autobusu:05:50 hod.

Odjezd autobusu: 06:10 hod.

PROGRAM ZÁJEZDU:

06:10 odjezd z předem dohodnutého nástupního místa

09:00 – 09:15 příjezd do Bojnic

10:00 – 11:30 prohlídka zámku s průvodci

11:30 – 15:30 prohlídka ZOO a osobní volno

15:30 odjezd z Bojnic do ČR

18:30 – 19:00 předpokládaný příjezd do Ostravy

Doporučení pro účastníky:– vzít s sebou min. 4-10 € (poplatky za WC atd),- uzavřít si jednodenní cestovní připojištění na Slovensko

CENA ZAHRNUJE:

Doprava klimatizovaným autobusem MAN s WC a možností občerstvení

Vstupné na prohlídku hradu v Bojnicích

Vstupné do ZOOPrůvodce CK

Pojištění CK proti úpadku

DPH

Účastnický poplatek za zájezd ve výši 500,-Kč, je nutno uhradit nejpozději do 30.4.2022 buďto:

hotově v kanceláři ZO (pondělí a čtvrtek v době 7-15 hodin)

nebo na převodem na č.ú. 118308/5500, vs. 652022,do zprávy pro příjemce napsat „jméno a příjmení-Zájezd“(např. „Jan Novák-Zájezd“)

Závazné přihlášky přijímá místopředsedkyně Výboru ZO p.Magdaléna Habrnálová, tel.: 732 611 090, pevná linka 597 402 383 (Po-Pá 07:00-15:00)