Trestní oznámení

Od Ivo Protivínský

V souvislosti se změnou ocenění dceřinné společnosti Dopravního podniku Ostrava – Ekovy Electric, kdy rozdíl mezi v obchodním rejstříku zapsaným jměním (původně 500 mil.Kč), je po dvouleté činnosti společnosti odhadován (pro účely vstupu strategického partnera) na cca 300 mil Kč, což je cca o 200 mil.Kč méně, rozhodla se ZO OS DOSIA při DPO a.s. podat Policii České republiky podnět k prošetření jednání ve vztahu k možnému porušování povinností při správě cizího majetku.

Tento podnět byl podán dnes, tj. 28. 1. 2013.