Tábory v roce 2022

Od Ivo Protivínský

Opatření proti šíření koronaviru byla rozvolněna a my věříme, že i o prázdninách tomu nebude jinak.

Proto přicházíme s nabídkou pro děti členů naší ZO OS DOSIA při DPO a.s. a Škoda Ekova a.s.:

Tou jsou již tradiční tábory Pionýrské skupiny LETOV a Dětského oddílu ZELENÝ VÍTR.

Naše ZO s těmito dětskými organizacemi spolupracuje již několik let a tábory jsou mezi dětmi velmi oblíbené.

Více informací o jednotlivých táborech, termínech a pořádajícím subjektu naleznete:

Nabídka PS LETOV (tábor v Janoušově)

Nabídka Oddílu ZELENÝ VÍTR (tábor v Herolticích u Tišnova)

Webové stránky Pionýrské skupiny LETOV

Webové stránky Oddílu ZELENÝ VÍTR

Pokud jste si vybrali z nabídky, kontaktujte pořadatele příslušného tábora.

Na tyto tábory přispívá naše ZO OS DOSIA při DPO a.s. a Škoda Ekova a.s. částkou 1 000,-Kč.

Příspěvek bude proplacen v kanceláři ZV,  po předložení potvrzení pořadatele tábora o absolvování táborového pobytu dítětem člena ZO.